Znajdź kurs, studia, szkolenie

Pedagogika

Kamila Kotowicz
19.07.2011 , aktualizacja: 19.07.2011 14:56
A A A
Wielkie szczęście, oczko w głowie, duma rodziny - dziecko. Jako pierwsze przychodzi nam do głowy, gdy mówimy o pedagogice. I słusznie. Wychowanie - główny temat pedagogiki - kształtuje charakter dziecka i jego postawę w dorosłym życiu. To, kto i w jaki sposób będzie uczestniczył w procesie edukacji młodego pokolenia, rzutuje na całą jego przyszłość. Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednią osobą, posiadasz odpowiednie wykształcenie, szukasz pracy bądź już pracujesz w zawodzie pedagoga, te studia są właśnie dla ciebie.
Jakie uzyskasz uprawnienia?

Większość kierunków pedagogicznych skierowana jest do osób z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym lub medycznym, jak również do osób działających w ośrodkach wychowawczych, rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dla osób, które posiadają właściwe przygotowane merytoryczne, lecz brak im kwalifikacji pedagogicznych organizowane są podyplomowe studia pedagogiczne. Głównym założeniem studiów jest przygotowanie słuchaczy do projektowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, prawidłowego diagnozowania i oceniania efektywności procesu edukacji oraz nawiązywania pozytywnych relacji zarówno z uczniami, jaki i z rodzicami, nauczycielami.

Zakres tematyczny studiów: pedagogika, psychologia oraz dydaktyka ogólna i szczegółowa.

Dla nauczycieli pracujących w zawodzie, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje, przeznaczone są następujące specjalizacje:

Terapia Pedagogiczna

Specjalizacja skierowana jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i pedagogów szkolnych. Studia przygotowują do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami.

Surdopedagogika

Studia kierowane do pedagogów, nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne - absolwentów szkół wyższych.

Studia wyposażają absolwentów w umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącymi w placówkach edukacyjnych. Absolwenci zdobywają kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki.

Tyflopedagogika

Skierowana jest do pedagogów, nauczycieli z uprawnieniami pedagogicznymi. Studia przygotowują do realizacji projektów edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabo widzącą w placówkach i poradniach specjalistycznych. Absolwenci wyposażeni są również w niezbędną wiedzę na temat prawidłowości rozwoju i zachowań dzieci niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych. Przewidziane jest również kształcenie umiejętności psychoedukacyjnych studentów.

Surdotyflopedagogika

Studia przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach specjalistycznych zajmujących się kształceniem oraz rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Kierowane również do absolwentów uczelni wyższych na kierunkach pedagogika, psychologia oraz socjologia, którzy chcą podjąć pracę z osobami z uszkodzeniami słuchu i wzroku.

Studia mają zadanie przygotować specjalistów z zakresu surdotyflopedagogiki do pracy z osobami z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku oraz innymi współtowarzyszącymi tym uszkodzeniom niepełnosprawnościami.

Oligofrenopedagogika

Studia skierowane do absolwentów studiów wyższych nauczycielskich, umożliwiające zdobycie kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo.

Socjoterapia

Studia skierowane do nauczycieli, wychowawców klas oraz pedagogów szkolnych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze i wykazującą nieprzystosowanie społeczne.

Absolwenci mają kwalifikacje w zakresie przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, jak również pracy na stanowisku wychowawcy, nauczyciela w ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zobacz także

Oferty edukacyjne

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX