Sprawdzian szóstoklasisty 2013/2014

Sprawdzian szóstoklasisty 2012/2013

Sprawdzian szóstoklasisty 2009/2010 - próbny sprawdzian z "Gazetą Wyborczą"

Sprawdzian szóstoklasisty 2007/2006 - próbny sprawdzian z "Gazetą Wyborczą"