Wzory matematyczne

  Ciąg Fibonacciego jest szczególnym rodzajem ciągu liczb naturalnych. Jest on o tyle ciekawy, gdyż jest obecny w wielu dziedzinach. Często występuje w naturze, stosowany był w literaturze czy muzyce, jest spotykany na rynkach giełdowych.

  Ciśnienie jest wielkością skalarną mówiącą o tym jak bardzo siła działająca na daną powierzchnię jest na niej skupiona. Jest to wartość siły działającej prostopadle do danej powierzchni w stosunku do wielkości tej powierzchni.

  Moc jest to wielkość fizyczna służąca do określenia ilości pracy wykonanej przez pewien układ fizyczny w danej jednostce czasu. Informuje o szybkości wykonywania danej pracy. Oznacza to, że im szybciej praca zostanie wykonana, tym większą...

  Objętość kuli oblicza się za pomocą ustalonego wzór. Poznaj regułę i dowiedz się więcej na temat tej bryły geometrycznej.

  Objętość prostopadłościanu obliczamy za pomocą ustalonego wzoru. Poznaj regułę i podstawowe informacje na temat figury geometrycznej.

  Objętość walca liczy się za pomocą ustalonego wzoru. Sprawdź, jak wygląda ta reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.

  Aby policzyć obwód koła musimy skorzystać z przyjętego wzoru. Dowiedz się, co to jest obwód koła i jak poprawnie dokonać obliczeń.

  Pole koła możemy policzyć za pomocą przyjętego wzoru. Sprawdź, jak wykonać obliczenia i poznaj najważniejsze informacje na temat tej figury geometrycznej.

  Pole kwadratu oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Sprawdź, jaka to reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.

  Aby obliczyć pole powierzchni równoległoboku trzeba użyć ustalonego wzoru. Poznaj regułę i podstawowe informacje na temat figury.

  Pole prostokąta oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Dowiedz się, jaka to reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.

  Pole rombu możemy policzyć za pomocą ustalonego wzoru. Przed obliczeniami warto jednak poznać podstawowe informacje na temat tej figury geometrycznej.

  Pole trapezu oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Jednak przed przystąpieniem do zadań warto przyswoić kilka istotnych informacji na temat tej figury geometrycznej. Dzięki temu szybko zrozumiesz wzór i zapamiętasz go na dłużej.

  Pole trójkąta oblicza się za pomocą ustalonego wzoru. Poznaj regułę i podstawowe informacje na temat figury.

  Pole trójkąta równoboczne oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Sprawdź, jaka to reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.

  Prędkość w wektorowej definicji jest wielkością fizyczną wyrażającą zmianę położenia wektora w czasie. Prędkość jest również wielkość oznaczającą drogę przebytą w pewnej jednostce czasu. Sama wartość prędkości jest często nazywana...

  Przyspieszenie jest to wektorowa wielkość fizyczna określająca zmianę wektora prędkości w czasie, informuje o tym jak szybko się ona zmienia. Ruch jednostajny jest bardzo rzadki w przyrodzie, dlatego jest to wielkość potrzebna do zapisu...

  Stężenie procentowe roztworu lub mieszaniny jest to udział substancji chemicznej w danym roztworze lub mieszaninie, wyrażone w procentach. Jest to stosunek tej substancji do całości roztworu (razem z tą substancją). Możemy mówić o stężeniu...

  Wzory skróconego mnożenia bardzo ułatwiają rachunki w przypadku wielu przekształceń algebraicznych. Są przydatne przy rozwiązywaniu równań, znajdowaniu pierwiastków wielomianu czy przy przekształcaniu wzorów, dlatego warto zapamiętać...