Znajdź kurs, studia, szkolenie

Egzamin gimnazjalny 2013. Odpowiedzi - matematyka i przedmioty przyrodnicze

ep
24.04.2013 , aktualizacja: 24.04.2013 19:20
A A A
Drugi dzień egzaminu gimnazjalnego 2013 już za nami. Sprawdź odpowiedzi do matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Zobacz również arkusze do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej.
Egzamin gimnazjalny 2013, przedmioty przyrodnicze, oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2013, matematyka, oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedziSzczegółowy harmonogram egzaminu gimnazjalnego CKE 2013

- 23 kwietnia 2013 r. - egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych;

- 24 kwietnia 2013 r. - egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

- 25 kwietnia 2013 r. - egzamin gimnazjalny z języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski)

Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage, na którym aż roi się od gimnazjalnych testów, plotek i porad, jak go przetrwać.Część I: przedmioty przyrodnicze

Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą i są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości, umiejętności i trudności. Polecenia z części przyrodniczej mogą odnosić się do znajomości faktów, symboli, terminów, wzorów oraz umiejętności wyszukiwania informacji. Dodatkowo mogą dotyczyć umiejętności rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów.

Część II: matematyka

Zadania matematyczne mają formę otwartą lub zamkniętą. Nowa forma egzaminu gimnazjalnego zawiera mniej zadań z algorytmów i z umiejętności posługiwania się nimi. Więcej zadań opierać się będzie natomiast na umiejętności rozumienia pojęć matematycznych oraz dobierania własnych strategii w celu ich rozwiązania.

Egzamin gimnazjalny 2012

W zeszłym roku część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki zawierała 23 zadania matematyczne, z czego 20 zadań było typu zamkniętego, a 3 otwarte. Wśród zadań zamkniętych większość była wielokrotnego wyboru, w których jedna odpowiedź była poprawna. W trzech zadaniach należało ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń, a w jednym wybrać prawidłową odpowiedź i wskazać odpowiedni argument ją uzasadniający. Zadania otwarte wymagały samodzielnego sformułowania wniosku matematycznego z wykorzystaniem rysunków, diagramów lub wykresów.

Gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność odczytywania, interpretacji, przetwarzania i wykorzystywania informacji podanych w formie wykresu lub diagramu. Również bardzo dobrze radzili sobie z zadaniami wymagającymi obliczeń procentowych. Największą trudność natomiast sprawiły uczniom zadania wymagające posłużenia się wyrażeniami algebraicznymi.

Część egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych zawierała 24 zadania zamknięte różnego typu: wielokrotnego wyboru, prawda - fałsz czy zadań na dobieranie.

Uczniowie najlepiej radzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności praktyczne, takie jak czytanie i interpretacja mapy lub sprawdzającymi umiejętność określenia położenia geograficznego. Porównywalne pod względem łatwości okazało się zadanie sprawdzające czy uczniowie potrafią posługiwać się pojęciem prędkości do opisu ruchu. Trudne dla uczniów okazało się z kolei zadanie sprawdzające wiedzę z optyki, a także zadanie sprawdzające umiejętność planowania doświadczenia.

Nowa forma egzaminu gimnazjalnego 2013

Egzamin gimnazjalny 2013 odbył się w nowej formie. Część humanistyczna nowego egzaminu gimnazjalnego zawiera pytania z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą. Całość trwa 150 minut.

Wynik egzaminu gimnazjalnego

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy. Wynik procentowy to odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej. Wynik centylowy to zaokrąglony odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 65, dowie się, że 65 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 35 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Prace gimnazjalistów sprawdzane będą przez egzaminatorów, a wyniki przesłane zostaną do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. W dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwami szkolnymi uczniowie uzyskają zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny - co sprawia największe trudności?

W ubiegłym roku uczniom klas trzecich największy problem sprawiło napisanie rozprawki, która sprawdzała umiejętność w zakresie przeprowadzenia wywodu argumentacyjnego i przedstawienia go w sposób logicznie uporządkowany. Zdający uzyskali za to zadanie średnio 50 proc. punktów możliwych do zdobycia. O wiele łatwiejsze okazało się dla nich wyszukiwanie w tekście informacji, zwłaszcza jeżeli były one podane wprost i odnosiły się do jednego utworu.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX