Znajdź kurs, studia, szkolenie

Egzamin gimnazjalny 2013. Język angielski, język niemiecki - odpowiedzi niebawem

ep
25.04.2013 , aktualizacja: 25.04.2013 18:37
A A A
Egzamin gimnazjalny 2013 z części językowej dobiegł końca. Gimnazjaliści napisali egzamin gimnazjalny z wybranego przez siebie języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego znajdziecie w serwisie Edulandia.pl po godzinie 13.

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogramCzęść egzaminu gimnazjalnego ze znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w czwartek - 25 kwietnia o godzinie 9. Uczniowie zdający część ze znajomości języka na poziomie rozszerzonym zaczęli pisać egzamin o godzinie 11. Zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony egzaminu trwał 60 minut.

Gdzie szukać odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego?

Nasi eksperci zabiorą się za rozwiązywanie egzaminu gimnazjalnego zaraz po tym, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne. Prawdopodobnie przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego zaczniemy publikować w serwisie Edulandia.pl każdego dnia po egzaminie ok. godz. 13.

Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage, na którym aż roi się od gimnazjalnych testów, plotek i porad, jak go przetrwać.Egzamin gimnazjalny - jak wygląda?

Część językowa egzaminu gimnazjalnego może być zdawana z jednego wybranego z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może zdawać tylko język, którego uczył się na lekcjach w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W zeszłym roku egzamin z języka obcego po raz pierwszy zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka, biorąc pod uwagę jego formę, był identyczny w przypadku wszystkich sześciu wariantów.

Poziom podstawowy egzaminu gimnazjalnego

Poziom podstawowy egzaminu w zeszłym roku składał się z czterdziestu zadań zamkniętych różnego rodzaju - zadań wielokrotnego wyboru, na dobieranie czy zadań typu prawda/fałsz. Zadania te sprawdzały umiejętności uczniów z zakresu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych i środków językowych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40.

Egzamin gimnazjalny - poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony egzaminu składał się z dwudziestu zadań o formie zamkniętej różnego typu (prawda/fałsz, zadania na dobieranie i zadania wielokrotnego wyboru) oraz jedenastu zadań otwartych, które sprawdzały znajomość środków językowych a także jednego zadania polegającego na stworzeniu dłuższej pisemnej wypowiedzi. Egzamin gimnazjalny sprawdzał umiejętność uczniów w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenia pisemnej wypowiedzi. Uczeń mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Wynik egzaminu gimnazjalnego

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej. Wynik centylowy to zaokrąglony odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 65, dowie się, że 65 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 35 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Prace gimnazjalistów sprawdzane będą przez egzaminatorów, a wyniki przesłane zostaną do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. W dniu zakończenia roku szkolnego, wraz ze świadectwami szkolnymi, uczniowie uzyskają zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny z języków obcych - co sprawia największą trudność?

W roku 2012 gimnazjaliści najchętniej wybierali język angielski - wybrało go aż 82% uczniów. Gimnazjaliści uzyskiwali średnio 64,2% punktów na poziomie podstawowym i 39% na poziomie rozszerzonym. Z kolei z języka niemieckiego, który był drugim najczęściej wybieranym językiem, uczniowie otrzymywali średnio 63,1% punków z poziomu podstawowego i 33,9% z poziomu rozszerzonego. Z egzaminem z języków obcych na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie uczniowie z województwa opolskiego. Wyniki egzaminu pokazały, że uczniowie najlepiej radzą sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność wyszukiwania informacji w tekstach pisanych i słuchanych, zwłaszcza jeśli informacja potrzebna do wykonania zadania wyrażona była w tekście i zadaniu tymi samymi lub bardzo zbliżonymi słowami. Więcej trudności sprawiają zdającym zadania sprawdzające znajomość podstawowych struktur gramatycznych niż te, których rozwiązanie wymagało znajomości struktur leksykalnych.

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX