Znajdź kurs, studia, szkolenie

Biologia, przykładowe odpowiedzi, poziom rozszerzony

red.
11.05.2009 , aktualizacja: 11.05.2009 19:13
A A A
Na rysunkach przestawiono schematycznie mitochondria pochodzące z dwóch różnych

narządów.

Podaj, który schemat przedstawia mitochondrium pochodzące najprawdopodobniej z mięśnia szkieletowego. Wybór uzasadnij jednym argumentem, uwzględniając funkcję mięśni i mitochondriów.

4. B - mięśnie umożliwiają ruch, który wymaga dostarczenia energii. Energia ta w postaci ATP wytwarzana jest w mitochondriach w procesie oddychania komórkowego. Silniejsze pofałdowanie błony wewnętrznej mitochondriów we włóknach mięśni zwiększa intensywność wytwarzania ATP w łańcuchu oddechowym.

Zadanie 5. (1 pkt) Komórki nabłonka jelita szczura wytwarzają śluz (glikoproteinę). Przeprowadzono następujące doświadczenie.

Najpierw do komórek nabłonka jelita szczura wprowadzono radioaktywnie oznakowane aminokwasy. Ustalono, że zostały one wbudowane w białka, które pojawiały się najpierw w siateczce wewnątrzplazmatycznej, a potem w cysternach aparatu Golgiego. Następnie do tych samych komórek wprowadzono oznakowaną radioaktywnie glukozę i zaobserwowano, że trafiała ona od razu do cystern aparatu Golgiego z pominięciem siateczki wewnątrzplazmatycznej. Na koniec stwierdzono, że wytwarzany przez badane komórki śluz jest radioaktywny.

Na podstawie opisu powyższego doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący funkcji aparatów Golgiego w komórkach nabłonkowych jelita szczura.

Aparat Golgiego bierze udział w transporcie związków chemicznych (np. białek) z wnętrza komórki na zewnątrz.

Zadanie 6. (1 pkt) Uczniowie otrzymali polecenie zaobserwowania zjawiska plazmolizy. W tym celu:

Uczeń 1 umieścił w kropli wody na szkiełku przedmiotowym komórki zwierzęce, następnie dodał dwie krople stężonego roztworu chlorku sodu i rozpoczął obserwację pod mikroskopem.

Uczeń 2 umieścił w kropli wody na szkiełku przedmiotowym komórki zwierzęce, następnie dodał dwie krople wody destylowanej i rozpoczął obserwację pod mikroskopem.

Uczeń 3 umieścił w kropli wody na szkiełku przedmiotowym komórki roślinne, następnie dodał dwie krople stężonego roztworu chlorku sodu i rozpoczął obserwację pod mikroskopem.

Uczeń 4 umieścił w kropli wody na szkiełku przedmiotowym komórki roślinne, następnie dodał dwie krople wody destylowanej i rozpoczął obserwację pod mikroskopem.

Wymień ucznia, który ma szansę zaobserwować zjawisko plazmolizy. Podaj argument uzasadniający ten wybór, uwzględniając w nim badany obiekt oraz mechanizm obserwowanego zjawiska.

Uczeń: 3, ponieważ plazmolizę można zaobserwować tylko w komórkach roślinnych, polega ona na odstawaniu błony komórkowej od ściany komórkowej po umieszczeniu komórki w roztworze hipertonicznym - woda przenika przez błonę komórkową z protoplastu na zewnątrz

Zadanie 7. (1 pkt) Na wykresie przedstawiono widmo absorpcji barwników fotosyntetycznych. Przeprowadzono następujące doświadczenie.

Siewki rzeżuchy podzielono na 3 grupy i umieszczono w jednakowych warunkach (wilgotność, temperatura, stężenie CO2). Każdą grupę naświetlano światłem o innej barwie przez okres dwóch tygodni:

grupę I - światłem niebieskim o długości fali 440 nm

grupę II - światłem żółtozielonym o długości fali 560 nm

grupę III - światłem czerwonym o długości fali 660 nm.

Komentarze (2)
Zaloguj się
  • tomek592

    0

    Polecam dodatkowo artykuł : biomist.pl/biologia/przebieg-i-produkty-trawienia-bialek/4512

  • tomek592

    0

    Również polecam dodatkowo artykuł : biomist.pl/biologia/przebieg-i-produkty-trawienia-bialek/4512

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Polub nas na Facebooku