Znajdź kurs, studia, szkolenie

Egzamin gimnazjalny 2010 - oficjalne klucze odpowiedzi CKE

red.
20.04.2010 , aktualizacja: 27.05.2010 10:48
A A A
Szkoła muzyczna w Poznaniu

Szkoła muzyczna w Poznaniu (Fot. Andrzej Monczak / AG)

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała zasady przyznawania punktów przy sprawdzaniu egzaminu gimnazjalnego 2010.
Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego 2010 - arkusze i klucz odpowiedzi CKE

Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego 2010 - arkusze i klucz odpowiedzi CKE

Część językowa egzaminu gimnazjalnego 2010 - arkusze i klucz odpowiedzi CKE

Egzamin rozpoczął się o godz 9. Na napisanie dzisiejszej części egzaminu gimnazjaliści mieli 120 minut. Pamiętaj, zaraz po każdym egzaminie, na naszej stronie znajdziesz arkusz egzaminacyjny i odpowiedzi naszych ekspertów, które pozwolą ocenić, jak dobrze poszedł ci egzamin.

O egzaminie

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia. Nie przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego oznacza powtarzanie ostatniej klasy gimnazjum.

Liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Jednak wynik egzaminu gimnazjalnego jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce.

Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych egzaminu ujęte są w dwóch obszarach: czytania i odbioru tekstów kultury oraz tworzenia własnego tekstu.

Standardy wymagań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ujęte są w czterech obszarach: umiejętnego stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu , wyszukiwania i stosowania informacji , wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych , stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Standardy wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego ujęte są w trzech obszarach: odbioru tekstu słuchanego, odbioru tekstu czytanego, reagowania językowego.

Egzamin gimnazjalny sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy. Zdawany jest w trzech częściach:

- pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;

- druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną;

- trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski); do tej części egzaminu uczeń (słuchacz) przystępuje z języka, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Część pierwsza i druga egzaminu trwają po 120 minut, a część trzecia trwa 90 minut - jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań. Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony nie więcej niż o: 60 min. w przypadku części pierwszej i drugiej oraz 45 min. w przypadku części trzeciej.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów.Zapisując się na newsletter dla gimnazjalistów, jeszcze w dniu egzaminu otrzymasz odpowiedzi prosto na swoją skrzynkę!

Jeśli interesują cię ogólne informacje dla uczniów, zapisz się na ogólny newsletter GazetaEdukacja.

PYTANIE Gimnazjalisto, jakie są twoje odczucia po egzaminach?

 Nie jestem zadowolony. Dostanę za mało punktów.
 Poszło mi tak sobie, ani dobrze, ani źle.
 Jestem z siebie dumny. Zdobęde tyle punktów, ile chciałem!
Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Polub nas na Facebooku