Znajdź kurs, studia, szkolenie

Rozliczenie Erasmusa+ - formalności po powrocie

Bartosz Brzeziński
26.01.2010 , aktualizacja: 28.09.2015 23:27
A A A
Każdy student po powrocie ze stypendium Erasmusa+, ma obowiązek dopełnić wszystkich poniższych formalności Rozliczenie wyjazdu Erasmusa+ pod względem formalnym odbywa się odpowiedniej jednostce ds. wyjazdów zagranicznych na uczelni macierzystej. Spełnienie wymienionych poniżej wymagań bywa konieczne w celu otrzymania pozostałej części stypendium Erasmusa+.
Student po powrocie musi dostarczyć następujące dokumenty:

- Confirmation of stay - dokument potwierdzający pobyt w ramach programu Erasmus+ w danej uczelni. Ważne: daty pobytu musza być zgodne z datami na umowie, którą student podpisał przed wyjazdem. Zaświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną (czytelny podpis lub pieczątka).

- Transcript of Records - Zaświadczenie uczelni partnerskiej potwierdzające, że zaplanowany program został zrealizowany wraz z uzyskanymi przez studenta ocenami i punktami ECTS . Dokument powinien być zgodny z Learning Agreement bądź z Changes to Learning Agreement, wydrukowany na papierze firmowym uczelni partnerskiej, podpisany przez osoby upoważnione i opatrzony pieczęciami.

- Ewentualne Changes to Learning Agreement - jeżeli nastąpiły zmiany w Learning Agreement, na które zgodzili się koordynator z uczelni macierzystej oraz uczelnia przyjmująca, należy to udokumentować w tzw. Changes to Learning Agreement.

Ankieta Erasmus+

...oraz uzupełnić ankietę uczestników programu Erasmus+. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. Do zalogowania się niezbędne są nazwa użytkownika i hasło, które powinny być udostępnione stypendystom przez uczelnię macierzystą. Ankieta zostanie zapisana na serwerze jeśli student odpowie na wszystkie pytania.Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX