Znajdź kurs, studia, szkolenie

Rozliczenie Erasmusa - formalności po powrocie

red
26.01.2010 , aktualizacja: 12.02.2010 11:05
A A A Drukuj
Każdy student po powrocie ze stypendium Erasmusa, ma obowiązek dopełnić wszystkich poniższych formalności
Rozliczenie wyjazdu Erasmusa pod względem formalnym odbywa się odpowiedniej jednostce ds. wyjazdów zagranicznych na uczelni macierzystej. Spełnienie wymienionych poniżej wymagań bywa konieczne w celu otrzymania pozostałej części stypendium Erasmusa

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

- Confirmation of stay - dokument potwierdzający pobyt w ramach programu Erasmus w danej uczelni. Ważne: daty pobytu musza być zgodne z datami na umowie, którą student podpisał przed wyjazdem. Zaświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną (czytelny podpis lub pieczątka).

- Transcript of Records - Zaświadczenie uczelni partnerskiej potwierdzające, że zaplanowany program został zrealizowany wraz z uzyskanymi przez studenta ocenami i punktami ECTS . Dokument powinien być zgodny z Learning Agreement badz z Changes to Learning Agreement, wydrukowany na papierze firmowym uczelni partnerskiej, podpisany przez osoby upoważnione i opatrzony pieczęciami.

- Ewentualne Changes to Learning Agreement - jeżeli nastąpiły zmiany w Learning Agreement, na które zgodzili się koordynator z uczelni macierzystej oraz uczelnia przyjmująca, należy to udokumentować w tzw. Changes to Learning Agreement.

...oraz uzupełnić ankietę uczestników programu Erasmus

Ankieta dostępna jest na stronie http://ankiety.frse.org.pl/users/login. Do zalogowania się niezbędne są nazwa użytkownika i hasło, które powinny być udostępnione stypendystom przez uczelnię macierzystą. Ankieta zostanie zapisana na serwerze jeśli student odpowie na wszystkie pytania. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. Z informacji zawartych w ankietach będą mogli korzystać przyszli stypendyści programu Erasmus.

Na podstawie materiałów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX