Znajdź kurs, studia, szkolenie

Język polski - wymagania na nowy egzamin gimnazjalny

et
18.10.2012 , aktualizacja: 05.11.2012 14:13
A A A
W sobotę w warszawskim Ogrodzie Saskim hucznie obchodzone będą Imieniny Jana Kochanowskiego. To jedna z literackich imprez nowej generacji

W sobotę w warszawskim Ogrodzie Saskim hucznie obchodzone będą Imieniny Jana Kochanowskiego. To jedna z literackich imprez nowej generacji

Czy odróżniasz temat fleksyjny od końcówki? Potrafisz przypisać czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego? Wiesz, które lektury będą Cię obowiązywały na nowym humanistycznym egzaminie gimnazjalnym? Sprawdź koniecznie.
Na egzaminie gimnazjalnym sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum). Poszczególne zadania mogą - w myśl przyjętej w podstawie zasady kumulatywności - odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I i II - szkoła podstawowa). Wymagania szczegółowe odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wymagania ogólne (czyli nadrzędne cele kształcenia) informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe.

Sprawdź wymagania opisane w nowej podstawie programowej. Na końcu zamieściliśmy listę tekstów kultury, które musisz znać, aby przystąpić do egzaminu.

Wymagania ogólne

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej

skomplikowanej organizacji - werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami

słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia,

dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcia w refleksji o literaturze

i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości - z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dla kultury polskiej i światowej.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą

formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci

umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.

Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

1) odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych - rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte

w dźwięku i obrazie;

Komentarze (4)
Zaloguj się
 • Gość: ja

  Oceniono 52 razy 48

  no chyba was pojebało

 • Gość: piotr

  Oceniono 18 razy 12

  dobrze mówi polać mu ;D

 • Gość: Sir

  Oceniono 15 razy 11

  A może frytki do tego?

 • Gość: :)

  Oceniono 8 razy 0

  Z polaka myślałem że jest najwięcej , to już z biologii jest więcej materiału.
  Macie może linki do innych list wymagań? Bo nic znaleźć nie mogę :)

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX