Znajdź kurs, studia, szkolenie

Język polski - wymagania na nowy egzamin gimnazjalny

et
18.10.2012 , aktualizacja: 05.11.2012 14:13
A A A Drukuj
W sobotę w warszawskim Ogrodzie Saskim hucznie obchodzone będą Imieniny Jana Kochanowskiego. To jedna z literackich imprez nowej generacji

W sobotę w warszawskim Ogrodzie Saskim hucznie obchodzone będą Imieniny Jana Kochanowskiego. To jedna z literackich imprez nowej generacji

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu;

3) porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie;

4) odróżnia informacje o faktach od opinii;

5) rozpoznaje różnice między fikcją a kłamstwem;

6) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym;

7) rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację);

8) dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji i manipulacji;

9) rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski;

10) rozróżnia gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne (artykuł,

wywiad, reportaż);

11) czerpie dodatkowe informacje z przypisu.

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:

1) samodzielnie dociera do informacji - w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych;

2) stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece

źródła potrzebnych mu informacji;

3) korzysta ze słownika: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego,

wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów

literackich - w formie książkowej i elektronicznej.

3. Świadomość językowa. Uczeń:

1) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy;

Komentarze (4)
Zaloguj się
  • Gość: :)

    Oceniono 8 razy 0

    Z polaka myślałem że jest najwięcej , to już z biologii jest więcej materiału.
    Macie może linki do innych list wymagań? Bo nic znaleźć nie mogę :)

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Do egz. gimnazjalnego 2014 pozostało:2015-04-21 09:00

Polecamy