Znajdź kurs, studia, szkolenie

I i II rozbiór Polski

Dobrawa Tokarczuk
23.01.2015 , aktualizacja: 23.01.2015 12:54
A A A
Kołacz królewski - alegoria rozbioru Polski, miedzioryt wykonany na podstawie rysunku przez Nicolas Noël Le Mire

Kołacz królewski - alegoria rozbioru Polski, miedzioryt wykonany na podstawie rysunku przez Nicolas Noël Le Mire

Droga do pierwszego rozbioru

Pierwszy rozbiór Polski poprzedził sejm konwokacyjny i elekcyjny w 1764 roku, które odbyły się pod protektoratem carycy Katarzyny II. W następstwie przeprowadzone zostały reformy administracyjne (powołano komisje wojskowe i skarbowe, uchwalono nowy regulamin obrad sejmowych, ustanowiono cło generalne), królem Rzeczypospolitej został kandydat Katarzyny II - Stanisław August Poniatowski.

W II połowie XVIII wieku wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej znalazły się w kręgu zainteresowań Rosji i Prus. Pretekstem była obrona swoich współwyznawców wobec zniesienia praw politycznych dla innowierców. W 1766 roku sejm nie zgodził się na przyznanie praw politycznych innowiercom, w konsekwencji z inicjatywy Rosji i Prus zawiązały się dwie konfederacje domagające się przywrócenia praw. W tym samym czasie powstała w Radomiu konfederacja katolicka pod przywództwem wojewody wileńskiego Karola Radziwiłła.

Prawa kardynalne (1768)

Na zwołanym w 1767 roku sejmie zostały przywrócone prawa dysydentom z inicjatywy rosyjskiego ambasadora Mikołaja Repnina, który to narzucił swój postulat. Uchwalono prawa kardynalne, których gwarantem była caryca Katarzyna II.

Do praw tych należą:

- wolna elekcja,

- liberum veto,

- prawo wypowiadania królowi posłuszeństwa,

- szlachcie przyznano wyłączne prawo do sprawowania urzędów i własności dóbr ziemskich.

Ustępstwa wobec Rosji spowodowały zahamowania procesu reform kraju, a także wywołały konfederację barską.

Konfederacja barska (1768 - 1771)

Konfederacja proklamowała walkę w "obronie wiary i wolności". Niezależność Rzeczypospolitej od Katarzyny II oraz wycofanie wojsk rosyjskich z ziem Rzeczypospolitej. Minusami konfederacji były zła organizacja oraz jej tradycyjne uzbrojenie. Konfederaci liczyli na pomoc Francji, Turcji, Austrii - państw zainteresowanych osłabieniem Rosji. Nadzieja pojawiła się w roku 1768 wraz z wypowiedzeniem wojny Rosji przez Turcję. W obawie przed rosnącymi zwycięstwami Rosji w wojnie z Turcją, Francja rozpoczęła finansową pomoc Rzeczypospolitej . Aby zachować równowagę sił w Europie dwa państwa: Austria i Prusy skłoniły Rosję do porozumienia, na mocy, którego Rosja zagarnie zdobycze terytorialne Turcji, a państwa te wezmą udział w rozbiorze Polski.

5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu został podpisany traktat rozbiorowy Polski przez Austrię, Prusy i Rosję.

Na mocy traktatu następujące ziemie znalazły się pod panowaniem Rosji, Prus i Austrii:

Rosja:

- tereny leżące po prawym brzegu Dźwiny i lewym Dniepru

- województwa inflanckie, płockie, witebskie

Prusy:

- województwo pomorskie bez Gdańska

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

Komentarze (1)
Zaloguj się
  • Gość: angela91

    Oceniono 5 razy -5

    http://g-kosmetyki.blog.pl/ wpadnij

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX