Znajdź kurs, studia, szkolenie

Unia w Krewie

Katarzyna Tumiel
16.04.2009 , aktualizacja: 29.04.2009 13:44
A A A Drukuj
Unia w Krewie - podpisana 14 sierpnia 1385 roku między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim w jednym z miast Litwy - w Krewie, była to unia personalna łącząca oba państwa za pośrednictwem wspólnego władcy, którym był Władysław Jagiełło.

Przyczyny zawarcia unii w Krewie

- szukanie dróg gwarantujących dalszy rozwój Polski i Litwy,

- obustronne zabezpieczenie przed zagrożeniem ze strony Zakonu Krzyżackiego,

- interesy Kościoła katolickiego, który dążył do poszerzenia obszaru wpływów o nowe pogańskie tereny Litwy,

- chrystianizacja była szansą dla Litwy na podniesienie pozycji społecznej mieszkańców, na włączenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w obszar zaawansowanej polityki europejskiej,

- dążenie feudałów litewskich do zapewnienia sobie podobnych praw do tych, jakie mają feudałowie polscy (przywileje stanowe w Polsce były szczególnie atrakcyjne dla bojarów litewskich),

- zainteresowania mieszczaństwa handlem międzynarodowym w Polsce i na Litwie - eksport drewna, mięsa, futer, zboża drogą morską (Morze Bałtyckie),

- dążenie Polski do zdobycia silniejszej pozycji na arenie międzynarodowej i uniezależnienie się od aliansu z Węgrami, zagwarantowanie przyjaznych stosunków na wschodniej granicy.

Wszystkie te przyczyny wpłynęły na decyzję o powstaniu unii polsko-litewskiej i na jej późniejszą trwałość.

Postanowienia unii krewskiej

Dokument przewidywał zawarcie małżeństwa pomiędzy królem Polski Jadwigą a wielkim księciem litewskim - Władysławem Jagiełłą i objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian za to Jagiełło wraz z braćmi zobowiązał się ochrzcić swoje państwo, połączyć Litwę z Koroną Królestwa Polskiego i odzyskać wszystkie ziemie utracone dotąd przez Polskę (w tym Pomorze, które znajdowało się w rekach Krzyżaków).

Do czasów dzisiejszych zachował się pergaminowy dokument zawierający postanowienia unii krewskiej. Jest on obecnie przechowywany w Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie.

Skutki zawarcia unii w Krewie

- utworzenie potężnego państwa polsko-litewskiego,

- wzmocnienie pozycji Litwy w Europie poprzez przyjęcie chrztu

- możliwość wspólnej, skuteczniejszej obrony przed Krzyżakami,

- wzmożenie działalności Zakonu Krzyżackiego, który dostrzegł narastającą potęgę polsko-litewską

- zaniedbanie przez Polskę obszarów i stosunków zachodnich

- rozwój kultury polsko-litewskiej, zetknięcie się dwóch etnicznie i kulturowo różnych państw poskutkowało wyłonieniem się specyficznej kultury

- rozwój chrześcijaństwa, poszerzenie obszaru wpływów papiestwa

Bibliografia:

- Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Wyd. VI, Warszawa 1985, ISBN 83-02-02296-9, Unia polsko-litewska, s. 90-93

- Samsonowicz Henryk, Narodziny państwa i narodu, Wyd. VI, Warszawa 2003, ISBN 83-207-1704-3, Unia z Litwą, s. 103-106

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

Komentarze (2)
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Polecamy