Znajdź kurs, studia, szkolenie

Jałta, Poczdam, Teheran - postanowienia w sprawie Polski

Katarzyna Tumiel
07.09.2009 , aktualizacja: 16.01.2015 12:17
A A A
Konferencja w Teheranie trwała od 28 listopada do 1 grudnia 1943 r. i była pierwszym szczytem przywódców Wielkich Mocarstw. Kolejne odbyły się w Jałcie (4-11 lutego 1945 r.) i Poczdamie (17 lipca - 2 sierpnia 1945 r.), gdzie nieżyjącego już prezydenta Franklina D. Roosevelta zastąpił jego następca Harry Truman. Wielką Brytanię reprezentował najpierw Winston Churchill, a potem Clement Attlee, nowy premier i przywódca laburzystów, którzy w międzyczasie wygrali wybory. Na zdjęciu z Teheranu od lewej: Stalin, Roosevelt i Churchill

Konferencja w Teheranie trwała od 28 listopada do 1 grudnia 1943 r. i była pierwszym szczytem przywódców Wielkich Mocarstw. Kolejne odbyły się w Jałcie (4-11 lutego 1945 r.) i Poczdamie (17 lipca - 2 sierpnia 1945 r.), gdzie nieżyjącego już prezydenta Franklina D. Roosevelta zastąpił... (Fot. AP PHOTO)

Konferencje w Teheranie (XI-XII 1943), Jałcie (II 1945) i Poczdamie (VII-VIII 1945) - spotkania przywódców trzech mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, które zdecydowały o losach Europy po II wojnie światowej. Na konferencjach tych podjęto również szereg ważnych decyzji dotyczących sprawy polskiej.
Konferencja w Teheranie

W dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 w Teheranie odbyło się pierwsze spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i przywódcy ZSRR Józefa Stalina.

Podczas konferencji w Teheranie dokonano podziału krajów Europy na alianckie strefy operacyjne - Polska znalazła się w strefie operacyjnej Armii Czerwonej. Poza tym nie podjęto zbyt wielu decyzji, które dotyczyłyby państwa polskiego. Postanowiono jedynie, że granica między Polską a ZSRR będzie przebiegać wzdłuż linii Curzona wraz z włączeniem do Polski Prus Wschodnich oraz ziemi opolskiej.

Konferencja w Jałcie

Odbyła się w pałacu Potockich w Liwadii, leżącej w pobliżu Jałty na Krymie w dniach od 4 do 11 lutego 1945. W konferencji wzięli udział Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill i Józefa Stalin. Spotkanie to miało decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy.

W kwestii polskiej zdecydowano o powołaniu Polskiego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (do tej pory działały dwa rządy - jeden w Londynie, drugi w Warszawie; pierwszy nie był uznawany przez ZSRR, drugi nie był uznawany przez Zachód).

W skład rządu mieli wchodzić przedstawiciele obu ośrodków władzy. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej miał zorganizować i przeprowadzić wolne, nieskrępowane, powszechne wybory.

Poza tym zatwierdzono przebieg granicy Polska - ZSRR wzdłuż linii Curzona, Polska utraciła Kresy Wschodnie ze Lwowem.

Konferencja w Poczdamie

W dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku w Poczdamie miało miejsce ostatnie spotkanie Wielkiej Trójki.

Obradowano częściowo już w innym składzie. Ze strony amerykańskiej na konferencję przybył nowy prezydent Harry Truman, na czele delegacji brytyjskiej stał - w I fazie konferencji Winston Churchill, a od 28 lipca premier Clement Attlee. Delegacji radzieckiej przewodniczył Józef Stalin.

Podjęte decyzje dotyczyły współdziałania państw po wojnie, przygotowania traktatów pokojowych, polityki aliantów w stosunkach z Niemcami, problemów państw Europy Środkowowschodniej (głównie Polski, Austrii, Jugosławii).

Ważne ustalenia podczas konferencji poczdamskiej podjęto w sprawie Polski. Ustalono granicę zachodnią Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. Zdecydowano o przesiedleniu mniejszości niemieckiej z terenów Polski, Czechosłowacji i Węgier na teren nowych Niemiec.

Byłe Wolne Miasto Gdańsk miało odtąd znajdować się pod zarządem państwa polskiego. Co do granicy wschodniej Polski to Polsce i ZSRR przyznano Prusy Wschodnie. Tereny na północ od linii Baraniewo - Gołdap do styku granic z Litwą przejął ZSRR, a na południe od tej linii Polska.

Wielka Trójka udzieliła także poparcia Tymczasowemu Rządowi Jedności Narodowej. 15% reparacji wojennych przyznanych ZSRR miało otrzymać państwo polskie (jednak decyzja ta nigdy nie została zrealizowana).

Trzy konferencje, w których wzięli udział przywódcy USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii, zdecydowały o losach powojennej Europy, w tym też Polski. Decyzje podejmowane w tym gronie nie były w żaden sposób konsultowane z innymi zainteresowanymi państwami, których dotyczyły. Owe ustalenia przyczyniły się do podziału Europy na dwa wrogie obozy militarne, które rozdzieliła symboliczna żelazna kurtyna, a Polska znalazła się wówczas w zasięgu bloku państw komunistycznych.

Bibliografia

Czubiński Antonii, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003

www.pl.wikipedia.org

Zobacz także w serwisie XXwiek.pl:

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

Komentarze (4)
Zaloguj się
 • Gość: Blanka2929

  Oceniono 7 razy 5

  Bardzo mi to pomogło, dziękuje :)

 • Kamil Chabros

  Oceniono 1 raz 1

  "Będzie źle, jeśli nakarmimy polską gęś taką ilością niemieckiego jedzenia, że zdechnie na niestrawność":
  www.zapisanewkronikach.pl/2013/12/bedzie-zle-jesli-nakarmimy-polska-ges.html

 • nogard-10

  Oceniono 5 razy 1

  Nigdy ten tz.rzad nieprzprowadzil niczego,postanowienia Poczdamskie,to tymczasowe zajecie,ziem zachodnich na pewien czas,takowe postanowienie jest ujete w UKLADZIE POCZDAMSKIM.Czas realizacji dla polskiego kraju,jako nacji jest ralizowana,pod kazdym wzgledem,a moze inaczej.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX