Reforma liceów w pytaniach i odpowiedziach

...

łopina, et 2012-03-01, ostatnia aktualizacja 2012-03-01 17:15:12

Reforma szkół ponadgimnazjalnych cały czas budzi wiele wątpliwości. Szczególnie wśród gimnazjalistów, którzy nie do końca wiedzą, jak będzie wyglądała ich nauka w liceum. Przepytaliśmy w tej sprawie ekspertów z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W połowie lutego przeprowadziliśmy czat z ekspertami z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym na żywo odpowiadali na pytania gimnazjalistów. Wątpliwości i pytań było tak dużo, że ekspertom nie udało się odpowiedzieć na wszystkie.

Poprosiliśmy ekspertów, aby jeszcze raz poświęcili nam swój czas i odpowiedzieli na pozostałe pytanie. Poniżej prezentujemy powstałe na podstawie ich odpowiedzi kompendium wiedzy na temat reformy szkół ponadgimnazjalnych.

Przeczytajcie uważnie. Mamy nadzieję, że udało nam się choć trochę rozjaśnić wam tę reformę.

Na pytania gimnazjalistów odpowiadali:

Zenon Frączek - wicedyrektor departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEN

oraz

Andrzej Jasiński (Ośrodek Rozwoju Edukacji) - koordynator merytoryczny projektu systemowego "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego".

Pytania ekspertom zadawali gimnazjaliści skupieni na stronie Gimnazjalipsa na Facebooku.

Egzaminy i rekrutacja

Czy do liceum będziemy przyjmowani na podstawie punktów, czy procentów?

Na podstawie punktów, ponieważ procenty z egzaminu gimnazjalnego będą przeliczane na punkty rekrutacyjne.

Jakie przedmioty będą oceniane podczas przyjmowania do liceów, skoro dopiero w drugiej klasie wybieramy rozszerzenia?

Jednym z przedmiotów rekrutacyjnych będzie język polski, pozostałe 3, tak jak dotychczas, ustali szkoła.

Jak punktowane są testy gimnazjalne, ile maksymalnie punktów można uzyskać z jednej części arkusza, a także ile punktów odpowiada 1% z testu?

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany od bieżącego roku szkolnego będzie składał się z następujących zakresów: język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przedmioty przyrodnicze i język obcy zdawany obowiązkowo na poziomie podstawowym. Z każdego z tych zakresów będzie można uzyskać maksymalnie 100%. Procenty te będą przeliczane na punkty według zasady: liczba procentów dzielona na 5 = liczba punktów rekrutacyjnych. Czyli tak jak dotychczas z egzaminu gimnazjalnego będzie można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Czy zmienią się progi punktowe do liceów? Czy zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych się zmienią?

Zasady rekrutacji generalnie nie ulegną zmianie. Jedyna zmiana będzie dotyczyła wyników egzaminu gimnazjalnego, z którego będzie teraz 5 ocen w skali procentowej. Skala ta będzie przeliczana na punkty według zasady: [liczba procentów podzielona przez 5] - np. 70% to 14 punktów. Podobnie więc jak dzisiaj za egzamin będzie można uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych. Pozostałe zasady nie ulegają zmianie. Ze szczegółowymi warunkami rekrutacji należy się zapoznać w szkołach, do których absolwenci gimnazjum będą starali się o przyjęcie.

Jak będą nas punktować z egzaminu (wiem, wiem o tych rozliczeniach, że dzielimy na 5 i zaokrąglamy wynik) tylko, jeśli będę miała np.70 % tj. 14 pkt. powiedzmy, że z 5 bloków tj. 70 pkt. z egzaminu + wiadomo osiągnięcia i oceny, a jakie oceny, a raczej punkty za nie, czyli < np. za cel.-20 pkt. za bdb -16 pkt.> będą nam się liczyły idąc do szkoły średniej, na dany profil, jeśli tak to teraz mogę nazwać, skoro mamy się uczyć w kl. I przedmiotów ?

Tak jak dotychczas listę 3 przedmiotów (poza językiem polskim) punktowanych na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum ustala szkoła. To, ile punków za jaką ocenę otrzyma uczeń ustala kurator oświaty.

Jeśli ktoś nie zdaje egzaminu rozszerzonego z języka obcego, to można wybrać profil językowy? Kiedy będzie się pisało egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym?

Tak. Egzamin maturalny obowiązkowy będzie zdawany z języka obcego na poziomie podstawowym.

Jak będzie punktowany test gimnazjalny z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym - chodzi mi dokładniej o to, czy osoby, które podjęły się tylko poziomu podstawowego będą gorzej się prezentowały z wynikami podczas rekrutacji, aniżeli osoby, które będą sprawdzane z obu poziomów?

W rekrutacji będą punktowane tylko wyniki osiągnięte z egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym.

Ogólnie za egzaminy możemy uzyskać 100 pkt. Ale to chyba w przypadku pisania 5 części (bez rozszerzenia z języka). Czy w przypadku egzaminu z języka jest jakoś inaczej? Nie dzielimy już przez 5 liczby uzyskanych procentów?

Tak - przy 5 częściach. Wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym nie jest brany pod uwagę w przeliczaniu na punkty rekrutacyjne.

Wybór przedmiotów

Kiedy dokładnie będziemy musieli zadecydować o wyborze przedmiotów? Pod koniec pierwszej klasy?

Są dwie możliwości. Albo szkoła ustali, ze już na etapie rekrutacji uczeń zadeklaruje, jakich przedmiotów będzie chciał się uczyć w zakresie rozszerzonym, albo umożliwi dokonanie tego wyboru już uczniom przed rozpoczęciem realizacji nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Te ''od 2 do 4 przedmiotów'' to możemy wybrać ile chcemy, czy to będzie przez szkołę narzucone? Czy to tylko teoria i w rzeczywistości wszyscy będziemy musieli wybrać 4 przedmioty?

Będziecie wybierać z oferty szkoły - to w niej ustalone będzie, ile przedmiotów będzie można wybierać. Sadzę, że te oferty będą bardzo zróżnicowane, nawet w tej samej szkole będzie można wybrać np. 2 lub 3 przedmioty.

Czy jako przedmiot na poziomie rozszerzonym możemy wybrać jeden z języków, który mógłby się zaliczyć do tych obowiązkowych na poziomie rozszerzonym? Chodzi mi o przypadek, w którym chciałbym uczyć się języka niemieckiego jako jednego z przedmiotów rozszerzonych (dodatkowo matematyka, chemia, biologia), a języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Taki zestaw przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym jest możliwy - o ile znajdzie się w ofercie szkoły.

O co chodzi z przedmiotami dodatkowymi typu łacina?

Podobnie jak obecnie - może być nauczany w szkołach ponadgimnazjalnych - o ile szkoła zamieści ten przedmiot w ofercie, a uczniowie go wybiorą.

Słyszałam o takich rzeczach, jak własny, indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych, czyli zlikwidowaniu narzuconych na profilach przedmiotów rozszerzonych, zamiast tego uczeń może sam wybrać tych kilka przedmiotów, których chce się uczyć na poziomie rozszerzonym... Wydaje się to niemożliwe, jednak spytam o prawdziwość tych informacji :)

Uczeń wybiera z oferty przedstawionej przez szkołę, a przedmioty są realizowane w oddziałach liczących określoną liczbę uczniów .

A czy można wybrać np.: chemię, historię i polski jako przedmioty rozszerzone?

Tak - o ile znajdą się one w ofercie szkoły.

No właśnie to jest bulwersujące, jak czytam te wypowiedzi niby tak pięknie. Ale jak to szkoła ustali, jakich przedmiotów będziemy się uczyć ? To co, szkoła ma decydować o mojej przyszłości? PODKREŚLAM MOJEJ ? Przecież to ja wybieram sobie przedmioty na studia, a nie szkoła. Najlepiej iść do liceum, a szkoła sobie wybierze, czego się chce uczyć... Toż to skandal. Ja chcę iść na medycynę i koniec kropka, a nie że nie będzie odpowiedniej klasy. Ja idę na medycynę i niech państwo polskie się cieszy, że chcę się uczyć i kimś być, ale, jak widzę, wszystkim to obojętne.

Szkoła ustala ofertę i ogłasza ją w terminie do końca lutego. Uczeń decyduje o tym, czy z tej oferty skorzysta - czyli to raczej uczeń decyduje o przyszłości szkoły - bo jeśli nikt nie skorzysta, to szkoła będzie zamknięta za kilka lat. Państwo polskie na pewno cieszy się, że chcecie się uczyć, a szkoły na pewno stworzą tak swoje oferty, by każdy znalazł w nich miejsce - w tym i w klasach przygotowujących do studiowania medycyny.

Jeśli uczeń wybierze załóżmy biologię i geografię jako przedmioty rozszerzone, to wtedy musi też wybrać na poziomie ogólnym historię i społeczeństwo. A co z chemią i fizyką? Nie będzie miał jej w ogóle? Będzie miał na poziomie podstawowym? W ramach przyrody czy innego programu?

Na poziomie podstawowym każdy uczeń w klasie pierwszej będzie realizował wszystkie przedmioty. Jeśli uczeń wybierze z oferty szkoły biologię i geografię w zakresie rozszerzonym, to musi również realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Nauka fizyki i chemii w tym przypadku skończy się w klasie pierwszej, chyba że szkoła zaproponuje jeszcze jeden przedmiot uzupełniający, którym może być także przyroda.

Czy wybór rozszerzeń będzie nieodwołalny? (uczeń wybrał matematykę w 1. klasie, realizuje ją nieodwołalnie do końca 3.?) Jeżeli można zmienić, to kiedy, ile razy, na jakich warunkach?

Warunki zmiany rozszerzeń ustala szkoła - zazwyczaj opisano to w statucie szkoły.

Niektóre rozszerzenia będą realizowane już od 1. klasy, równolegle z podstawą. Kiedy uczeń klasy 1. ma dokonać deklaracji wyboru? Czy szkoła może zażądać jej już w procesie rekrutacji? Czy zajęcia mogą się rozpocząć od października na przykład?

Wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym można dokonywać na etapie rekrutacji lub już w trakcie nauki w szkole - to jej decyzja. Określoną liczbę godzin w klasie (w LO- 30) będziecie mieć już od 1 września, to, jakie treści będą wówczas nauczane (tylko podstawowe czy podstawowe i rozszerzone) z tych przedmiotów (j. polski, j. obcy, matematyka) zależy od realizowanego programu nauczania- czyli nauczyciela.

Czy wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym będzie ograniczony wyłącznie do określonej grupy przedmiotów (np. jedynie blok ścisły lub humanistyczny), czy też będzie można wybrać np. jednocześnie rozszerzoną matematykę i język polski albo rozszerzoną biologię, chemię i wiedzę o społeczeństwie?

Rozporządzenie mówi o tym, że co najmniej jednym z przedmiotów musi być: historia, biologia, chemia, fizyka lub geografia. Ofertę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym buduje szkoła. Uczeń będzie mógł wybrać w zakresie rozszerzonym np. język polski, matematykę i geografię, jeżeli przedmioty te znajdą się w ofercie szkoły. Uczeń chcący uczyć się właśnie takich przedmiotów powinien wybrać szkołę, która taki zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym oferuje.

W technikum uczeń ma prawo/obowiązek 2 i tylko 2 rozszerzeń? Czy również 2-4?

2 i tylko 2

Załóżmy: uczeń wybiera 4 rozszerzenia. Plus obowiązkowe. Czy może mieć w tygodniu więcej godzin niż dopuszczalna ich liczba w tej chwili? Czyli ile może mieć w kolejnych klasach?

Nie - nie może. W LO to w klasie I - 30 godzin, w II-32 , w III-29.

Co będzie z moimi lekcjami z historii, jeżeli pójdę na profil biznesowy (matematyka, język angielski oraz geografia są rozszerzone, a lekcje podstawy przedsiębiorczości przedmiotem na poziomie podstawowym). Czy będę mógł sobie wybrać, o czym chcę się uczyć, czy Ministerstwo już ma ułożony z góry materiał, jaki mam pojąć na historii?

Będziesz musiał realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, którego wymagania zostały określone w podstawie programowej.

Czy będzie możliwość uczenia się trzeciego języka obcego w LO od podstaw?

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę.

Jak będzie wyglądała ta nowa reforma w technikach? Czy oprócz przedmiotów zawodowych będą również przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym (te, które wybierzemy)?

Uczeń technikum będzie uczył się w zakresie podstawowym tych samych przedmiotów co uczeń liceum ogólnokształcącego. Uczeń technikum będzie wybierał z oferty szkoły 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z nich musi być: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia. Przedmiotem uzupełniającym w technikum będzie historia i społeczeństwo.

Czy to prawda, że po zakończeniu I klasy licealnej wybieramy sobie przedmioty, z jakich zdajemy maturę i musi ich być co najmniej 2-4 z rozszerzenia?

Zasady dotyczące egzaminu maturalnego w części obowiązkowej nie ulegną zmianie. Prawdą jest natomiast, że uczeń liceum będzie obowiązany realizować od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, wybranych z oferty szkoły. Przedmioty dodatkowe, które będą zdawane na maturze w zakresie rozszerzonym, nie muszą być koniecznie tymi, które były realizowane w liceum w zakresie rozszerzonym.

Ilu języków obcych będziemy musieli się uczyć?

Tak jak dotychczas dwóch. Można je będzie realizować w zakresie rozszerzonym, jeśli znajdą się one w ofercie szkoły.

Pierwszy rok w liceum będziemy w klasach ogólnych, co potem?

Generalnie w klasie pierwszej wszyscy uczniowie będą uczyć się tych samych przedmiotów i na ogół w tym samym zakresie. Wyjątek stanowią język polski, język obcy i matematyka, których realizacja w zakresie rozszerzonym powinna rozpocząć się już w klasach pierwszych. Po zakończeniu nauki w klasie pierwszej obowiązkowymi przedmiotami będą: język polski, dwa języki obce, matematyka i wychowanie fizyczne oraz od 2 do 4 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym i zwykle minimum jeden przedmiot uzupełniający.

Profile

Czy będą profile w liceach? Jeśli tak, to jakie?

Jeśli jako profil rozumiemy klasę realizującą określony zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym i uzupełniających, to takie profile w dalszym ciągu będą w szkołach występować.

Wszystko pięknie brzmi: "uczeń sobie wybierze...", "uczeń będzie się uczył tego co chce...". Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego szkoły ustalają profile, skoro uczeń sam ma sobie wybrać przedmioty, jakich będzie się uczył na poziomie podstawowym (poza obowiązkowymi) i rozszerzonym. Szkoły same łączą przedmioty, a po przeczytaniu artykułu o reformach w liceach zrozumiałem, że to uczeń powinien je sobie wybrać. Dlaczego na papierku wygląda to inaczej, a w rzeczywistości inaczej? Oraz dlaczego reforma była ustalana, skupiając się na uczniu, a nie na klasie, jak to w rzeczywistości wygląda, ponieważ lekcje są prowadzone dla klasy, a nie każdego ucznia z osobna i ten uczeń nie może sobie wybrać tych przedmiotów. Przepraszam za pewnego rodzaju zbulwersowanie, ale zszokowałem się, jak po pozytywnym przyjęciu reform, dowiedziałem się, że określone profile nadal są i nie mogę sobie wybrać przedmiotów, których chcę się uczyć. Ponieważ miałem w planie uczyć się na poziomie rozszerzonym matematyki, fizyki i astronomii oraz filozofii, a tu takiej opcji nie mam. Więc w takim wypadku reforma mówi co innego, a szkoły robią co innego.

Wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym możliwy jest z oferty ustalonej przez szkołę - ta może ustalić także tzw. profile (zestawy przedmiotów np. fizyka-chemia-biologia). Bardziej ważne jest, moim zdaniem, to, by kandydaci na uczniów byli o tym poinformowani już na etapie rekrutacji, że np. nie będą mogli się uczyć w szkole fizyki rozszerzonej - wówczas uczeń może poszukać takiej szkoły, w której fizykę lub zestaw z fizyką (np./fizyka-matematyka-filozofia) będzie mógł wybrać. W rozporządzeniu wielokrotnie wspomina się, że przedmioty nauczane są w oddziałach - bo tak jest w szkole. Zadaniem szkoły jest takie zbudowanie oferty, by dać uczniowi prawo wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, które potem będą jednak nauczane w oddziałach, a te muszą liczyć odpowiednią liczbę uczniów (ustala to szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym).

Czy w nowej reformie przewiduje się możliwość zmiany profilu (przedmiotów rozszerzonych), np. po roku nauczania na danym profilu na zupełnie inny (np. z biol-chem na humana)?

Zmiana przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym będzie możliwa na dotychczasowych zasadach - uczeń będzie zobowiązany uzupełnić różnice programowe w sposób dotychczas obowiązujący w szkole.

Czego ma się spodziewać osoba chcąca pójść na profil humanistyczny?

Prawdopodobnie będzie to w zakresie rozszerzonym: język polski i historia oraz np. język obcy lub język łaciński i kultura antyczna (wtedy przedmiotem uzupełniającym będzie przyroda). O szczegóły proponujemy pytać w konkretnym liceum

Czy będą specjalne profile: medyczny lub przygotowanie do medycyny, policyjny itp.? Jak będzie wyglądała w nich nauka?

Ofertę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym buduje szkoła. To, jak nazwie grupę przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, też zależy tylko od szkoły. Będą zapewne szkoły, które zestawienie nauczanych w zakresie rozszerzonym biologii, chemii i fizyki nazwą profilem medycznym. Profil policyjny to zapewne podobnie i dzisiaj nazywane klasy realizujące na przykład takie przedmioty jak: elementy prawa czy musztra. Takie klasy też zapewne będą istniały i realizowały te same przedmioty - tym razem jako uzupełniające.

Program nauczania

Dlaczego ta reforma ''okraja'' tak bardzo materiał? dlaczego prowadzi nas ona do ogłupienia? Bo jak na razie to mi się wydaje, że o to głównie w tych reformach chodzi, aby po prostu łatwiej nami manipulować. Jeżeli się mylę, to z góry przepraszam i proszę o wyjaśnienie.

Nie wiem, skąd przekonanie, że reforma "okraja" materiał - założenie jest takie, że uczniowie uczą się na poziomie podstawowym niemal tych samych - tyle, że 1 raz, bez powtarzania w liceum tego samego, czego uczono w gimnazjum. Niemal - bo inaczej rozłożono w nowej podstawie akcenty - większą rolę przywiązuje się do nabywania umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy. Na realizację zakresu rozszerzonego przeznaczono znacznie większą niż dotychczas liczbę godzin - pozwoli to na skuteczniejsze opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej

Jakie działy z danych przedmiotów będziemy przerabiać w I klasie liceum ogólnokształcącego?

Odpowiedź byłaby bardzo długa - proszę zajrzeć do podstawy programowej, załącznik nr 4 do rozporządzenia

Jak będzie wyglądał w ogóle program nauczania w gimnazjum i liceum? Doszły mnie słuchy, że będzie bardzo, bardzo okrojony?

Pewne przedmioty (j. polski, matematyka, języki obce, wf) będą nauczane przez wszystkie lata w łącznym wymiarze godzin bardzo podobnym jak dzisiaj. Zakres treści nauczania w zakresie podstawowym pozostałych przedmiotów też nie ulegnie znaczącej zmianie - tyle, że będą one nauczane tylko raz (obecnie - pierwszy raz w gimnazjum, drugi raz - w liceum).

Klasy

Jak będą wyglądały klasy, jeżeli każdy będzie sobie wybierał, jakie chce mieć przedmioty na poziomie rozszerzonym?

Każdy będzie mógł wybierać, ale z oferty przedstawionej przez szkołę, zgodnie z jej możliwościami. To będzie ograniczało wybór dokonywany przez ucznia.

Jaka jest dolna granica liczbowa grupy? Jeśli rozszerzenie wybierze w szkole mniej osób, to automatycznie się z niego rezygnuje?

Ustala to szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym. Przepisy określają tylko maksymalną liczebność grup z niektórych przedmiotów (przyrodnicze, wf, język obcy, informatyka)

Czy grupa międzyoddziałowa może być utworzona z uczniów różnych klas obowiązkowych? (na przykład w roku szkolnym 2012/2013 grupa z wtedy pierwszo- i drugoklasistów?)

Nie. Takie połączenie będą na części przedmiotów możliwe dopiero od roku szkolnego 2013/14.

Czy grupy językowe (wg zaawansowania) mogą być z różnych roczników?

Nie.

W całej Polsce jest parę szkół, które prowadzą klasy dwujęzyczne. Polega to na tym, że uczniowie idą najpierw do klasy zero, aby nauczyć się języka, a następnie przez kolejne trzy lata mają normalne lekcje z niektórymi przedmiotami wykładanymi w danym języku. Wg nowej reformy uczniowie z rocznika '95, którzy wybrali te klasy, oprócz bardzo wymagających rozszerzonych przedmiotów wykładanych w języku obcym muszą zdecydować się na dodatkowe rozszerzenie. Mojej klasie zostało narzucone mat-geo z rozszerzonym ang. Czy to jest sprawiedliwe? Uczniowie klas starszych tego profilu mówią, że ledwo wyrabiają z przedmiotami przewidzianymi w profilu, więc co mamy powiedzieć my, którzy będziemy mieć o trzy przedmioty rozszerzone więcej, biorąc pod uwagę, że większość z nas to humaniści?

W liceach z oddziałami dwujęzycznymi, w których organizowana jest klasa wstępna, nie nastąpią zasadnicze zmiany. Dotychczas uczniowie tych oddziałów również byli zobligowani do realizacji od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Po skończeniu klasy wstępnej będą obowiązywać ich te same zasady dotyczące wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym co pozostałych uczniów liceum.

Jak będzie wyglądała organizacja klas? Czy od drugiej klasy nie będzie już tradycyjnych klas, a zajęcia będą odbywać się w grupach związanych z danym przedmiotem, czy też tradycyjne klasy będą nadal funkcjonować?

Będą funkcjonować tradycyjne klasy. Znaczna część przedmiotów, w tym zwłaszcza nauczane w zakresie podstawowym będzie realizowana w klasach. W części szkół niektóre przedmioty rozszerzone i uzupełniające będą mogły być realizowane w grupach oddziałowych, miedzyoddziałowych lub nawet międzyszkolnych.

Laureaci olimpiad + dodatkowe punkty

Mam pytanie, czy uczeń, który uzyska tytuł laureata z przedmiotów humanistycznych np. języka polskiego, ma także prawo do przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych bez względu na wynik egzaminu (bo, jeśli się nie mylę, tak jest?) także na profile ścisłe, np. mat-fiz?

Tak - w rekrutacji przyjmuje się ucznia do szkoły, a uzyskanie tytułu laureata daje prawo do przyjęcia do szkoły niezależnie od kryteriów rekrutacji.

Czy uczeń, który uzyska tytuł laureata z przedmiotu takiego jak fizyka czy geografia, jest zwolniony zarówno z egzaminu z zakresu nauk przyrodniczych i matematyki, czy mimo wszystko musi pisać matematykę ?

Taki uczeń jest zwolniony z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, czyli nie musi zdawać egzaminu z matematyki.

Za co można zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie i pod jakimi warunkami?

Ustala to kurator oświaty i zasady te obowiązują w konkretnym województwie. Zazwyczaj są to punkty za świadectwo z wyróżnieniem, ocenę zachowania, wolontariat, sukcesy w konkursach.

Informatyka

Czy w reforma jest powiązana z projektem "Cyfrowa szkoła"? Czy MEN planuje również informatyzację szkół ponadpodstawowych?

Reforma programowa w szkołach ponagdimnazjalnych została zapisana w prawie w 2008 roku, program "Cyfrowa szkoła" dopiero powstaje. Informatyzacja szkól ponadgimnazjalnych już jest faktem - te szkoły są najlepiej wyposażone w sprzęt, także nauczyciele i uczniowie mają najwyższe kompetencje informatyczne. Teraz chodzi już tylko o zasoby (np. podręczniki) i chęci nauczycieli by z nich korzystać - i rozbudowa zasobów oraz zachęcanie nauczycieli do pracy z użyciem TIK to zadania informatyzacji w tych szkołach. Bo uczniów ani uczyć pracy z komputerem, ani zachęcać do szukania informacji w "chmurze" nie trzeba.

Dlaczego w dobie ogólnej komputeryzacji obcięta jest ilość godzin z informatyki do 15 w całym cyklu nauczania w liceum? Czy nie będziemy wypuszczać informatycznych analfabetów?

Kiedy informatyka trafiała do szkół ponadgimnazjalnych ponad 20 lat temu na 2 godzinach uczono od początku wszystkiego - w tym budowy komputera i jego włączania. Dzisiaj uczeń liceum ma za sobą kilka godzin nauczania przedmiotów informatycznych i nie powinien mieć kłopotów z pracą z popularnymi programami. Powinien zaś uczyć się pewnych umiejętności specjalistycznych - w tym np. programowania - i to mieści się w nauczaniu informatyki w zakresie rozszerzonym (aż 6 godzin tygodniowo). Ponadto szkoła może dać zainteresowanym uczniom możliwość realizowania przedmiotów uzupełniających - np. grafika komputerowa, zastosowanie informatyki w przedmiotach przyrodniczych.

Liczba godzin informatyki w zakresie podstawowym wynosi 30.

Cel reformy

Czy można wytłumaczyć w prosty sposób, jaki cel ma przeprowadzana reforma? Jakie korzyści będzie miał z niej uczeń? Czy pozwoli mu ona w lepszy sposób przyswoić materiał, czy wprowadzi mętlik w głowach? Czy nasz poziom edukacji nie zmniejszy się?

Najprościej jak umiem: celem reformy w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej jest taka zmiana tego, co i jak się w szkole uczy, by każdy uczeń zdobył ten sam zasób wiedzy i umiejętności oraz miał szansę uczyć się następnie tego, co go interesuje i co wykorzysta na studiach. Uważam, że ułatwi to spełnienie wymagań stawianych przez szkołę przeciętnemu uczniowi i da szansę nauczyć się o wiele więcej niż dotychczas uczniowi zainteresowanemu nauką konkretnych 2-4 przedmiotów. Pamiętać też trzeba, ze pewne przedmioty (j. polski, matematyka, języki obce) będą nauczane przez wszystkie lata w łącznym wymiarze godzin bardzo podobnym jak dzisiaj.

Inne

A jak owa reforma wpłynie na szkolnictwo artystyczne? W tych szkołach jest bardzo dużo przedmiotów specjalistycznych w każdej klasie i omawianie dodatkowo "zwykłych" przedmiotów (historia, geografia itp.) na poziomie rozszerzonym wydaje się być zadaniem ponad siły przeciętnego licealisty. Proszę powiedzieć, jakie zmiany czekają muzyków, plastyków, uczniów szkół baletowych?

Zasady, o których mówimy tutaj dotyczą wszystkich uczniów liceów - w tym artystycznych.

Chciałabym zapytać, co stanie się z przedmiotem wiedza o kulturze? I czy uczeń, który nie chodzi na religię, będzie musiał uczęszczać na etykę? A co jeśli w szkole dotychczas etyki nie było?

Przedmiot wiedza o kulturze będzie realizowany w klasie pierwszej w dotychczasowym wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zasady realizacji przedmiotów religia i etyka nie ulegają zmianie.

Może warto wprowadzić jakiś poradnik dla uczniów klasy III gimnazjum, którzy stoją przed trudną decyzją wyboru szkoły i dalszego kierunku kształcenia. Mogły by w nim być zawarte informacje o sposobie punktowania testów gimnazjalnych, jak będą wyglądać liceum, technikum po zmianach. Dobrze by było jak by to było przygotowane w bardzo fajny sposób, który spodoba się mnie i moim rówieśnikom. A także w łaty i szybki do pojęcia sposób opisał całą zmianę.

W piątek w dwóch gazetach ogólnopolskich zamieścimy dodatek zawierający takie informacje dotyczące liceów, w kwietniu - szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Nauczyciele mają obowiązek w kwietniu wybrać podręczniki na kolejny rok szkolny. Czy w tym roku też to obowiązuje? (zakładam, że oferta "poreformowa" może się pojawić w czasie wakacji)

Tak. Lista takich przedmiotów jest już na stronach MEN.

Czy reforma oznacza, że znikają tzw. licea ogólnokształcące?

Nie ma tzw. liceów ogólnokształcących. Są i będą licea ogólnokształcące realizujące kształcenie tych samych przedmiotów według zmienionej podstawy programowej i w nieco innych ramach organizacyjnych.

Czy zmiany wprowadzone będą zobowiązywały nas do zakupu nowych książek?

To, czy i z jakich podręczników i w jakim zakresie będą korzystali uczniowie, ustala zawsze nauczyciel przedmiotu. Jeśli jednak wskazuje on podręcznik, musi być on na liście podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra edukacji narodowej

Kiedy będą dostępne oficjalne informacje na temat szkół ponadgimnazjalnych, tzn. przebieg nowego nauczania itp. Miło by było, gdyby również państwo porównali obecny tok nauczania z nową reformą.

Szkoły ponadgimnazjalne mają obowiązek ogłosić zasady rekrutacyjne do końca lutego każdego roku. Tak więc szczegóły pojawią się już wkrótce np. na stronach internetowych liceów.

Czy po reformie będzie coś takiego jak liceum profilowane?

Od 1 września 2012 roku nie będzie już naboru do pierwszej klasy liceum profilowanego.

Czy maturę będzie można zdawać tylko z przedmiotów, które się weźmie na rozszerzeniu (poza przedmiotami obowiązkowymi, tzn. polski, matematyka, język obcy)? Co w sytuacji, gdy uczeń będzie chciał jednak zdawać maturę z innego przedmiotu, bo np. nie wiedział trzy lata wcześniej, że jakaś uczelnia chce akurat tego przedmiotu, ewentualnie gdy zechce rozszerzyć sobie możliwość wyboru kierunków studiów? Czy będzie istniała matura podstawowa i rozszerzona czy tylko rozszerzona, skoro nikt nie będzie realizował podstawy z danego przedmiotu (bo to będzie na poziomie gimnazjum)?

Egzamin maturalny w części obowiązkowej nie ulegnie zmianie. Czyli absolwent będzie zdawał j. polski, j, obcy i matematykę w zakresie podstawowym. Jeśli będzie chciał wybrać któryś z przedmiotów w zakresie rozszerzonym to będzie mógł ten przedmiot zdawać jako przedmiot dodatkowy.

Czy nauczycieli zostaje tyle samo w szkole co jest obecnie? Co w przypadku, gdy w szkole nikt nie będzie chciał się uczyć danego przedmiotu, to nauczyciel jest zwalniany?

Jeśli do szkoły będzie przyjętych tylu samo uczniów co obecnie i wybiorą one nauczanie w zakresie rozszerzonym te same przedmioty co obecnie - nauczycieli zostanie tylu, co obecnie. Jeśli uczniowie nie wybiorą pewnych przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym - np. historii będą mieli obowiązek realizować przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.