Znajdź kurs, studia, szkolenie

Egzamin gimnazjalny 2013. Mamy arkusze i przykładowe odpowiedzi egzaminu gimnazjalnego z polskiego, WOS-u i historii

ep
23.04.2013 , aktualizacja: 23.04.2013 17:21
A A A Drukuj
Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny (Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta)

Publikujemy pierwsze odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013. Porównajcie swoje odpowiedzi, których udzieliliście na egzaminie gimnazjalnym z polskiego, historii i WOS-u, z tymi przygotowanymi przez naszych ekspertów.

- 23 kwietnia 2013 r. - Egzamin gimnazjalny 2013, historia i wiedza o społeczeństwie - oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi- 23 kwietnia 2013 r. - Egzamin gimnazjalny 2013, język polski - oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi

Szczegółowy harmonogram egzaminu gimnazjalnego CKE 2013

- 23 kwietnia 2013 r. - egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych;

- 24 kwietnia 2013 r.- egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

- 25 kwietnia2012 r. - egzamin gimnazjalny z języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski)

Nowa forma egzaminu gimnazjalnego 2013

Egzamin gimnazjalny 2013 odbył się w nowej formie. Część humanistyczna nowego egzaminu gimnazjalnego zawiera pytania z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą. Całość trwa 150 minut.

Wynik egzaminu gimnazjalnego

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej,

Wynik centylowy to zaokrąglony odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 65, dowie się, że 65 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 35 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Prace gimnazjalistów sprawdzane będą przez egzaminatorów, a wyniki przesłaną zostaną do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. W dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwami szkolnymi uczniowie uzyskają zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny - co sprawia największe trudności?

W ubiegłym roku uczniom klas trzecich największy problem sprawiło napisanie rozprawki, która sprawdzała umiejętność w zakresie przeprowadzenia wywodu argumentacyjnego i przedstawienia go w sposób logicznie uporządkowany. Zdający uzyskali za to zadanie średnio 50 proc. punktów możliwych do zdobycia. O wiele łatwiejsze okazało się dla nich wyszukiwania w tekście informacji, zwłaszcza jeżeli były one podane wprost i odnosiły się do jednego utworu.

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Oferty edukacyjne