Znajdź kurs, studia, szkolenie

Matura 2013, język polski, odpowiedzi

ep
07.05.2013 , aktualizacja: 07.05.2013 13:25
A A A Drukuj
Sprawdź odpowiedzi do matury 2013 z języka polskiego. Zobacz, czy Twoje odpowiedzi pokrywają się z odpowiedziami naszych ekspertów. Matura 2013 potrwa do 28 maja br.

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Matura 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogramMatura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godzinie. 9.00. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Arkusz podstawowy składał się z dwóch części - testu z czytania ze zrozumieniem i wypracowania.

Matura 2013 - tematy

Poznaliśmy szczegóły tematów wypracowania z języka polskiego. W pierwszym temacie: należało dokonać porównania "Gloria Victis" Elizy Orzeszkowej oraz wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Mazowsze". Drugi temat dotyczył postawy bohaterów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego wobec autorytetów. Na arkuszu maturalnym znalazła się rozmowa Cezarego Baryki z Szymonem Gajowcem (fragment "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego).

Matura - jak wyglądała w zeszłym roku?

Egzamin pisemny z języka polskiego sprawdzał następujące umiejętności: rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego, odbiór tekstu literackiego oraz tworzenie tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Za napisanie wypracowania zdający mógł uzyskać 50 punktów. Maksymalny wynik za poprawne rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym wynosił 70 punktów.

W ubiegłym roku do matury przystąpiło 342 531 uczniów klas maturalnych. W egzaminie wzięli udział również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik egzaminu lub zdać egzaminy z nowych przedmiotów dodatkowych. Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski. Wybrało go 84,2% maturzystów (295 533 osób). Do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 35 183 osoby. Z kolei 57 641 osób zdecydowało się pisać egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Największą popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z geografii i biologii. 92 343 osoby zdeklarowały się pisać jeden przedmiot dodatkowy. Ciekawostką może być fakt, że do egzaminów z sześciu przedmiotów dodatkowo wybranych przystąpiło 148 osób.

80% absolwentów szkół średnich otrzymało świadectwo dojrzałości. Spośród maturzystów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, najwięcej nie zdało matury z matematyki.

Największą zdawalność odnotowano w województwie lubuskim i podlaskim (po 82%). Nieco niższa zdawalność była w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 78%).

Matura 2012 - co było?

W ubiegłym roku, maturzyści mieli do wybory jeden z dwóch tematów zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pierwszy temat: "Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części Dziadów Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego" wybrało raptem 10% zdających. Łatwo wyliczyć, że drugi temat "Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach Lalki Bolesława Prusa i Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek" zdecydowało się aż 90% zdających. Taka duża różnica w wyborze tematów przez maturzystów wskazuje, że uczniowie chętniej analizują i interpretują utwory prozatorskie. Przy pisaniu wypracowania maturzyści mieli problem ze sformułowaniem podsumowania własnych obserwacji analitycznych, co wymaga umiejętności wnioskowania i syntezowania.

Niepokój budzi rosnąca kolokwializacja języka, a także nieumiejętność sformułowania i podsumowania własnych obserwacji analitycznych. Dlatego też egzaminatorzy apelują o komponowanie uporządkowanych wypowiedzi oraz zachowanie zasad poprawnej pisowni.

Wynik egzaminu maturalnego

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 28 czerwca 2013 r.

Świadectwo maturalne zawiera informację o procentowym wyniku z każdego zdawanego przez ucznia przedmiotu, w tym z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego, obowiązkowego przedmiotu oraz ewentualnie przedmiotów dodatkowych. Przy liczbie znajduje się informacja o zdawanym poziomie, procentowym wyniku z arkuszy podstawowych i rozszerzonych.

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Oferty edukacyjne