Znajdź kurs, studia, szkolenie

Matura 2013, matematyka, odpowiedzi. Sprawdź odpowiedzi!

ep
07.05.2013 , aktualizacja: 10.05.2013 15:02
A A A Drukuj
Odpowiedzi do matury z matematyki możesz znaleźć w serwisie Edulandia.pl. Chcesz się upewnić, które z twoich odpowiedzi na egzaminie maturalnym z matematyki są poprawne? Sprawdź odpowiedzi z matematyki na poziomie podstawowym. Zobacz, czy twoje odpowiedzi pokrywają się z odpowiedziami udzielonymi przez naszych ekspertów.

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Matura 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogramMatura z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9. Ta część egzaminu maturalnego będzie trwała 170 minut. Maturzyści będą mogli za nią uzyskać 50 punktów.

Matura 2013. Matematyka - odpowiedzi. Zobacz, czy dobrze odpowiedziałeś!

Sprawdź, jak Ci poszło - przykładowe odpowiedzi.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym - kiedy będą odpowiedzi?

Nasi eksperci zabiorą się za rozwiązywanie egzaminu maturalnego zaraz po tym, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne. Prawdopodobnie przykładowe odpowiedzi do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym zaczniemy publikować w serwisie Edulandia.pl każdego dnia po egzaminie po godz. 13.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2013" bez tajemnic.Matura 2012 - co było?

W ubiegłym roku arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 34 zadania. Zadania zamknięte miały na celu sprawdzić umiejętności interpretacji tekstu matematycznego i formułowania uzyskanych wyników, używania podstawowych pojęć matematycznych, znajomości definicji i twierdzeń oraz umiejętność posługiwania się nimi w praktyce.

Zadania otwarte, które wymagały przeprowadzenia krótkiego rozumowania, podobnie jak w latach ubiegłych okazały się najtrudniejsze. Zadania dotyczące rozumowania i argumentacji w dalszym ciągu są mało opanowane przez osoby zdające.

W ubiegłym roku dwa zadania zamknięte sprawiły maturzystom dużo trudności: pierwsze, wymagające nieskomplikowanych obliczeń procentowych, oraz zadanie, w którym należało sprawdzić, czy współrzędne danego punktu spełnią równanie okręgu.

Matura - jak wyglądała w zeszłym roku?

W ubiegłym roku do matury przystąpiło 342 531 uczniów klas maturalnych. W egzaminie wzięli udział również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik egzaminu lub zdać egzaminy z nowych przedmiotów dodatkowych. Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski. Wybrało go 84,2% maturzystów (295 533 osób). Do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiły 35 183 osoby. Z kolei 57 641 osób zdecydowało się pisać egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Największą popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z geografii i biologii. 92 343 osoby zdeklarowały się pisać jeden przedmiot dodatkowy. Ciekawostką może być fakt, że do egzaminów z sześciu przedmiotów dodatkowo wybranych przystąpiło 148 osób.

80% absolwentów szkół średnich otrzymało świadectwo dojrzałości. Spośród maturzystów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości najwięcej nie zdało matury z matematyki.

Największą zdawalność odnotowano w województwie lubuskim i podlaskim (po 82%). Nieco niższa zdawalność była w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 78%).

Matura z matematyki. Z czym uczniowie mają największy problem?

Centralna Komisja Edukacyjna ma na celu sprawdzenie dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów dla potwierdzenia bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy. W ubiegłym roku największą trudność sprawiły maturzystom zadania wymagające umiejętności wyprowadzania wniosku z prostego układu przesłanek. Zdający mieli również problem z rozumowaniem i argumentacją poszczególnych zadań. Natomiast dla maturzystów najłatwiejsze okazały się zadania badające umiejętność zastosowania pojęcia wartości bezwzględnej. W ubiegłorocznym arkuszu zadania umiarkowanie trudne stanowiły 36%, a łatwe 56% wszystkich zadań zamkniętych.

Wynik egzaminu maturalnego

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 28 czerwca 2013 r.

Świadectwo maturalne zawiera informację o procentowym wyniku z każdego zdawanego przez ucznia przedmiotu, w tym z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego, obowiązkowego przedmiotu oraz ewentualnie przedmiotów dodatkowych. Przy liczbie znajduje się informacja o zdawanym poziomie, procentowym wyniku z arkuszy podstawowych i rozszerzonych.

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Oferty edukacyjne