Biologia, przykładowe odpowiedzi, poziom rozszerzony

red.
01.08.2011 , aktualizacja: 11.05.2009 19:13
A A A
- wirusy-DNA-1-niciowe i dwuniciowe

- wirusy-RNA-1-niciowe i dwuniciowe


Zadanie 25. (2 pkt) Podkreśl cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic.

A. Ciało pokryte cienką chitynową kutykulą.

B. Obecność wora powłokowo-mięśniowego.

C. Oddychanie tchawkami.

D. Otwarty układ krwionośny.

E. Metamerycznie ułożone narządy wydalnicze.

Zadanie 26. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono fagocytozę - jeden ze sposobów pobierania pokarmu przez ameby.

Na podstawie rysunku wpisz do poniższej tabeli cyfry od 1 do 5, tak aby odzwierciedlały one uszeregowane we właściwej kolejności etapy fagocytozy.

Etap 5 Usunięcie niestrawionych resztek pokarmu na zewnątrz, regeneracja błony komórkowej.

Etap 2 Utworzenie wysłanego błoną wklęśnięcia na powierzchni ameby, które obejmuje pokarm.

Etap 1 Identyfikacja pokarmu przez cząsteczkę receptora tkwiącego w błonie komórkowej.

Etap 4 Trawienie pokarmu i wchłanianie prostych związków do cytoplazmy.

Etap 3 Utworzenie wodniczki pokarmowej, przesunięcie jej w głąb cytoplazmy i połączenie z lizosomem.

Zadanie 27. (1 pkt) Podczas replikacji DNA doszło do mutacji w obrębie genu kodującego kluczowe dla rozwoju organizmu białko. Zamiast sekwencji CAA na nici DNA pojawiła się sekwencja CAC.

Oceń, czy opisana mutacja ma negatywne znaczenie dla funkcjonowania organizmu. Uzasadnij odpowiedź, uwzględniając bezpośredni skutek tej mutacji.

Mutacja, która zaszła, nie zmieniła składu aminokwasów w białku (kod GUU i kod GUG kodują walinę). Mutacja ta nie ma znaczenia dla organizmu.

Zadanie 28. (2 pkt) Długość poszczególnych faz cyklu komórkowego może się różnić w zależności od rodzaju komórek. Na schemacie przedstawiono cykl komórkowy.

Podaj nazwę fazy cyklu komórkowego oznaczonej na schemacie literą X oraz określ, na czym polega zachodzący w niej proces.

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX