Pan Tadeusz - jako epopeja

Autor: Adam Mickiewicz / Opracowała: Jolanta Wakulińska
25.03.2008 , aktualizacja: 15.04.2009 15:08
A A A
"Pan Tadeusz" jest poematem; epopeją (dłuższy utwór epicki, zwykle wierszowany, ukazujący wszechstronnie i szczegółowo dzieje narodu - bohaterów narodowych - w przełomowym momencie historycznym. )

Cechy epopei w "Panu Tadeuszu":

•  Schyłek epoki szlacheckiej: odchodzi w przeszłość epoka staropolska, dawne formy życia i ludzie, którzy starali się je zachować; czasy napoleońskie - nadziei na odzyskanie wolności.

•  Rozbudowane tło społeczne, historyczne i obyczajowe; akcja toczy się wśród pięknej przyrody litewskiej.

•  Akcja toczy się powoli, obejmuje niewiele wydarzeń, wplecione są liczne epizody wzbogacające tło, ale nieposuwające akcji naprzód (rozlewność epicka).

•  Szczegółowe, realistyczne opisy podkreślające klimat Soplicowa; spowalniają akcję (retardacja); technika milieu (drobiazgowy opis otoczenia postaci, przestrzeni, w której się znajduje, przedmiotów, których używa - jest to rodzaj charakterystyki pośredniej).

•  Inwokacja (rozbudowana apostrofa) rozpoczynająca dzieło nawiązuje do tradycji homeryckiej; jest skierowana do Litwy oraz Najświętszej Maryi Panny (prośba o pomoc w akcie twórczym).

•  Narrator jest obiektywny wobec przedstawionego świata, zachowuje dystans wobec toczących się wydarzeń i postaci.

•  Synkretyzm rodzajowy: epika (gatunek narracyjny), liryka (rozmowy zakochanych, fr. dotyczący roku 1812), dramat (dyskusja w Dobrzynie, komiczne dialogi z Telimeną).

•  Bohater zbiorowy: szlachta polska; bohaterowie stanowią pewne typy, nie indywidualności, np. Stolnik reprezentuje typowe cechy magnackie.

•  Styl różnorodny: patetyczny, liryczny, humorystyczny, opisowy; bogaty i obrazowy, posługujący się personifikacją, metaforą, epitetem, porównaniem homeryckim, onomatopeją.

•  Typ wiersza: trzynastozgłoskowiec (nawiązuje do miary wierszowej Homera).Zobacz także:

Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz - biografia

Adam Mickiewicz - najważniejsze dzieła

Adam Mickiewicz - charakterystyka twórczości

Pan Tadeusz - znaczenie tytułu

Pan Tadeusz - temat

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX