Chłopi - jako epopeja

Autor: Władysław Reymont / Opracowała: Mirosława Michalska
07.04.2008 , aktualizacja: 07.04.2008 13:55
A A A
Początki epopei sięgają w literaturze europejskiej Iliady i Odysei. W wieku XIX funkcję dawnej epopei zaczęła pełnić obszerna, epicka powieść. Nie każdą powieść, choćby i o pokaźnych rozmiarach, nazwiemy jednak epopeją. Zgodnie z tradycją dwie najważniejsze cechy tego gatunku literackiego to rozległy i wszechstronny obraz życia społeczeństwa oraz ukazanie przełomowych momentów historycznych.

Powieść W. S. Reymonta Chłopi spełnia te kryteria; powszechnie uważana jest za epopeję życia wiejskiego. Jest to dzieło o charakterze realistycznym, które skrupulatnie rejestruje rzeczywistość wiejską z przełomu XIX i XX wieku.

Pisarz nakreślił szeroki obraz życia społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem najliczniejszej jego grupy - chłopów. Codzienne życie wsi przedstawione zostało ze szczegółami: konfliktami rozdzierającymi wieś, walką o byt, pragnieniem posiadania ziemi, miłością i nienawiścią.

Widzimy chłopów w różnych sytuacjach, poznajemy ich pracę i rozrywki oraz folklorystyczne i religijne obyczaje i obrzędy: wesele, pogrzeb, święta kościelne, przysłowia, przyśpiewki, zagadki, legendy ludowe. Pisarz wprowadza czytelnika do najbogatszej zagrody we wsi (Maciej Boryna) i do ubogiej izby biedoty wiejskiej; do karczmy i na plebanię. Celem autora była synteza życia wsi, ujętego w cykl jednego roku - jednego z wielu.

W powieści pojawia się tematyka narodowa, są wątki nawiązujące do powstania styczniowego, jest walka chłopów o odzyskanie niepodległości i o świadomość narodową.

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX