Ignacy Krasicki - charakterystyka twórczości

Autor: Ignacy Krasicki / Opracowała: Anna Michalska
09.04.2008 , aktualizacja: 09.04.2008 10:03
A A A
Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki

Twórczość Ignacego Krasickiego można podzielić na dwa okresy: pierwszy do roku 1784, w którym powstały najważniejsze utwory związane z ideologią i programem literackim środowiska skupionego wokół dworu królewskiego. W drugim okresie przeważają prace przekładowe, popularyzatorskie.

Krasicki zaczął od publicystyki, pisał artykuły do ,,Monitora". Jako poeta debiutował ,, Hymnem do miłości Ojczyzny" (1774 r.).

Jednym z pierwszych dzieł Krasickiego był poemat heroikomiczny ,,Myszeida", łączący podanie o Popielu z parodystyczną w stosunku do epiki rycerskiej historią wojny kotów z myszami. Drugim poematem żartobliwym była ,,Monachomachia, czyli wojna mnichów", satyra na ciemnotę i opilstwo mnichów. Ukazanie się poematu wywołało skandal, ponieważ autor był biskupem. Krasickiego oskarżano o atak na Kościół katolicki, wezwano do odwołania tez zawartych w utworze. W odpowiedzi Krasicki napisał ,,Antymonachomachię", pozornie odwołał zarzuty, w rzeczywistości jeszcze bardziej je umocnił. Poematy heroikomiczne odegrały dużą rolę w krytyce sarmatyzmu. Ich walory artystyczne, zalety kompozycji i stylu wniosły do nowe wartości poezji polskiej.

Ignacy Krasicki uznawany jest za twórcę polskiej powieści. Powieść ,,Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" (1776 r.) łączy w sobie powieść obyczajową, utopijną i awanturniczą. W drugiej powieści ,,Pan Podstoli" Krasicki nakreślił sylwetkę pozytywnego bohatera swoich czasów, idealnego szlachcica-gospodarza i obywatela.

W wydanej w 1779 roku powieści ,,Historia" pisarz ujawnił swoje stanowisko wobec tradycji historycznej.

Latem 1779 roku ukazała się pierwsza część ,,Satyr", zawierająca dwanaście utworów. Druga część ,,Satyr" powstawała do roku 1784. Satyry Krasickiego były utworami moralizatorskimi, ściśle związanymi z programem oświeceniowej walki z negatywnymi przejawami cudzoziemszczyzny i sarmatyzmu. Ich wartość literacka polega na barwnym opisie realiów obyczajowych, kreowaniu ciekawych postaci.

Największe sukcesy Krasicki odniósł w tworzeniu bajek. Zbiór pt. ,,Bajki i przypowieści", wydany w 1779 roku, zawierał bajki krótkie, epigramatyczne, nawiązujące do wzorów ezopowych. Krasicki pisał bajki do końca życia. Wydane pośmiertnie w 1803 roku ,,Bajki nowe" były bajkami dłuższymi, narracyjnymi, opartymi na wzorach La Fontaine'a.

W latach 1798-1799 Ignacy Krasicki redagował czasopismo ,,Co tydzień".

Próbą alegorycznego przedstawienia dziejów Polski był utwór ,, Powieść prawdziwa o narożnej kamienicy w Kukurowcach".

Ignacy Krasicki był również autorem encyklopedii zatytułowanej ,,Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu wyłożonych" oraz pierwszego zarysu dziejów literatury powszechnej ,,O rymotwórstwie i rymotwórcach" (wydanie pośmiertne - 1803 r.).

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX