Biblia

Opracowała: Jolanta Wakulińska
11.12.2014 , aktualizacja: 16.09.2015 14:41
A A A
Biblia Gutenberga - pierwsza książka drukowana przy użyciu ruchomej czcionki

Biblia Gutenberga - pierwsza książka drukowana przy użyciu ruchomej czcionki

Biblia to zbiór ksiąg, które przez wyznawców judaizmu i chrześcijan są uznawane za natchnione; muzułmanie także odnoszą się do niej z szacunkiem, a za pośrednictwem Koranu znają niektóre jej fragmenty.
Pochodzenie

Wyraz Biblia wywodzi się od greckiego biblia = księgi, a z kolei ten termin pochodzi od słowa biblos = papirus, co być może wiązało się z nazwą fenickiego miasta Byblos, skąd zapewne przywożono papirus do Grecji.

Biblia powstała z tradycji ustnych, stopniowo łączonych i zapisywanych, jest zbiorem pism bardzo niejednolitym.

Złożyły się na nią księgi o różnych stylach, należące do rozmaitych gatunków literackich, jedne przypisywane określonym autorom, inne anonimowe, kształtujące się mniej więcej przez dziesięć wieków.

Księgi

Księgi Starego Testamentu powstały między XIII a II wiekiem przed Chrystusem.

Księgi Nowego Testamentu powstały w drugiej połowie I wieku (około 51 roku spisana została pierwsza księga - Pierwszy List do Tesaloniczan, a około 100-106 roku ostatnia - Apokalipsa św. Jana).

- XIII w. p.n.e. - Pięcioksiąg i najstarsze Psalmy

- VIII - VI w. p.n.e. - księgi Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela

- V -IV w. p.n.e. - ks. Hioba, Koheleta, Pieśń nad Pieśniami

- I w. p.n.e. - Księga Mądrości

- I w. n.e. - Nowy Testament (w kolejności: Listy św. Pawła, Ewangelie, Apokalipsa św.

Jana)

Poszczególne wyznania akceptują nieco odmienny kanon, czyli zestaw ksiąg Pisma Świętego. W wersji katolickiej Biblię tworzy 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.

Kanon ksiąg Starego i Nowego Testamentu ustalono na Soborze Trydenckim (1564) (kanon - łac. canon - reguła, prawidło; kanoniczny - ogólnie przyjęty, obowiązujący).

Stary Testament

- księgi prawa - np. Pięcioksiąg Mojżeszowy (w judaizmie utożsamiany z Torą)

- księgi historyczne - Księga Rodzaju (Genesis), ks. Wyjścia (Exodus), ks. Liczb, ks. Kapłańska, ks. Powtórzonego Prawa

- księgi mądrościowe - np. ks. Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta (Eklezjasty), Pieśń nad Pieśniami

- księgi prorocze - np. ks. Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX