Znajdź kurs, studia, szkolenie

Inny świat - treść utworu

Autor: Gustaw Herling-Grudziński / Opracowała: Jolanta Wakulińska
12.03.2008 , aktualizacja: 03.07.2009 15:15
A A A Drukuj
Osią utworu jest historia narratora - Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W październiku 1939 r. przedostał się on przez niemiecko - sowiecką linię demarkacyjną na Bugu. Kilka dni mieszkał w Białymstoku, później zaś we Lwowie, Grodnie, Sokółce. W czasie niefortunnego przerzutu na Litwę Herling-Grudziński dostał się w ręce NKWD i trafił do więzienia w Grodnie. Tam na mocy absurdalnych podejrzeń najpierw uznany został za oficera polskiego, a następnie za wroga Związku Sowieckiego. Po strasznym śledztwie podpisał zeznania, co było równoznaczne z przyznaniem się do winy. Otrzymał wyrok w wymiarze pięciu lat. Te wydarzenia stanowią swoistą przedakcję Innego świata . Utwór ten składa się z następujących rozdziałów:

Witebsk - Leningrad - Wołogda

Rozdział ten to opis wędrówki autora po sowieckich więzieniach. Lato Herling-Grudziński spędził w dwustuosobowej celi witebskiego więzienia, skąd w listopadzie 1940 r. przewieziono go do leningradzkiej "Pieresyłki", a po dziesięciu dniach odesłano do Wołogdy. Rozstał się wtedy ze swym przyjacielem - Szkłowskim. Dobę spędził w wołogodzkim więzieniu, by już następnego ranka dotrzeć do obozu pracy w Jercewie pod Archangielskiem.

Nocne łowy

Ta część utworu poświęcona jest kwestii poznawania obozu i warunków oraz zasad w nim panujących. Po rozlokowaniu w baraku Herling-Grudziński rozpoczął rozmowy ze współwięźniami. Polenko i Karboński opowiedzieli mu historię obozu, zaś beznogi pop Dimka doradził mu udanie się do szpitala. Grudziński spędził tam dwa tygodnie i otrzymał jeszcze trzy dni zwolnienia. Kiedy zapoznał się z obozowymi zwyczajami i rodzajami pracy, postanowił zapewnić sobie lepsze warunki - sprzedał więc "urce" z brygady tragarzy buty z cholewami. W zamian otrzymał 900 gramów chleba i przydział do 42. międzynarodowej brygady tragarzy, zatrudnionej na bazie żywnościowej. Pewnej nocy był świadkiem "nocnych łowów" (nocnego gwałtu zbiorowego na młodej dziewczynie).

Grudziński stopniowo i nie bez oporów wdrażał się w życie obozu, poznawał jego instytucje i zwyczaje, spotykał interesujących ludzi. Wspomnienia dotyczące życia obozowego zawarł w kolejnych rozdziałach Innego świata .

Praca

Opisy zwykłego dnia w łagrze, warunków pracy, obozowych podziałów. Prezentacja historii Gorcewa i "zabójcy Stalina".

Drei Kameraden

Opis baraku "pieriesylnego" (bazy tranzytowej dla więźniów eskortowanych do innych ,,łagpunktów"), historia trzech Niemców.

Ręka w ogniu

Rozważania o sowieckich metodach śledczych i tresurze ideologicznej, historia Kostylewa.

Dom Swidanij

Opis i historia domu spotkań, w którym Grudziński nigdy nie był.

Zmartwychwstanie

Opis szpitala, w którym autor przebywał w lutym 1941 roku. Historie Michaiła Stiepanowicza W., Niemca S., Fiodorownej i Jegorowa.

Wychodnoj dień

Prezentacja sposobów spędzania wolnego czasu, historie Pamfiłowa i Rusto Karinena.

CZĘŚĆ DRUGA

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX