Znajdź kurs, studia, szkolenie

Nie-Boska komedia - geneza utworu

Autor: Zygmunt Krasiński / Opracowała: Mirosława Michalska
02.12.2014 , aktualizacja: 02.12.2014 10:20
A A A
Co postulaty

Co postulaty "powrotu do klasycznego kanonu lektur" znaczą dla uczniów? (Fot. Cezary Aszkiełowicz / AG)

"Nie-Boska komedia" powstała prawdopodobnie w 1833 roku. Zygmunt Krasiński miał wtedy 21 lat. Dramat został wydany anonimowo w Paryżu w drukarni Pinarda w1835 roku.
Na powstanie dramatu wpłynęły doświadczenia poety związane z manifestacją warszawską w trakcie pogrzebu senatora Bielińskiego, w której Zygmunt Krasiński, zgodnie z przykazaniem ojca, a wbrew własnemu sumieniu, nie uczestniczył. Również zakaz ojca dotyczący udziału twórcy w powstaniu listopadowym, które Wincenty Krasiński (lojalny wobec cara) przedstawiał synowi jako wojnę pomiędzy tradycją, porządkiem a buntem i anarchią rewolucyjną. Wewnętrzne rozterki poety dotyczące wyboru między posłuszeństwem wobec ojca a patriotycznymi uczuciami, a także przeinaczony i zdemonizowany obraz powstania, wpłynął na kształt ideowy pisanego wówczas "Irydiona" i "Nie-Boskiej Komedii". Również obserwacja aktualnej sytuacji ekonomicznej w Europie w latach trzydziestych XIX wieku wpłynęła na kształt artystyczny "Nie-Boskiej Komedii". Jednym z takich wydarzeń było powstanie robotników w Lionie w 1831 roku, krwawo stłumione przez wojsko po kilkunastu dniach walki. Powstanie to było wynikiem problemów w stosunkach między proletariatem a arystokracją, zarówno rodową, jak i "nową" - bogatą burżuazją.

Czy uważnie przeczytałeś "Nie-Boską komedię"? Sprawdź się!

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX