Znajdź kurs, studia, szkolenie

Literatura współczesna

Opr. mr
30.06.2008 , aktualizacja: 31.05.2016 15:26
A A A
Zapoznaj się z omówieniem "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego

Sławomir Mrożek zwrócił się w kierunku groteski ("Wesele w Atomicach" i "Deszcz"). Stanisław Lem wyniósł na wyżyny literaturę fantastyczno-naukową ("Obłok Magellana", "Dzienniki gwiazdowe", "Solaris", "Opowieści o pilocie Pirxie").

W dramaturgii polskiej na odnotowanie zasługują utwory Leona Kruczkowskiego ("Pierwszy dzień wolności" i "Śmierć Gubernatora") oraz sztuki Sławomira Mrożka ("Tango" i "Emigranci").

Lata 1968-1970

Pojawia się "Młoda Fala" - grupa pisarzy urodzonych w latach w drugiej połowie lat czterdziestych, debiutujących w końcu lat sześćdziesiątych. Twórcy tej grupy byli bardzo nieufni wobec rzeczywistości. W swoich utworach domagali się, aby literatura stała się formą aktywności światopoglądowej i moralnej. Głównymi przedstawicielami "Młodej Fali" byli: Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Ewa Lipska. Wypowiadali się głównie w poezji i krytyce literackiej.

Lata 1970-1989 

W literaturze tego okresu pojawią się próby rozliczenia polskiej przeszłości powojennej. Poza cenzurą ukazuje się powieść Tadeusza Konwickiego "Mała apokalipsa", ukazująca absurdy życia w Polsce Ludowej, z nurtu chłopskiego należy wymienić wybitne powieści Edwarda Redlińskiego "Awans" i "Konopielka" oraz Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu". W 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał Literacką Nagrodą Nobla.

W latach osiemdziesiątych wychodzi esej historyczny Pawła Jasienicy "Rozważania o wojnie domowej". Pojawia się poezja chrześcijańska, m.in. księdza Jana Twardowskiego ("Znaki ufności" i "Zeszyt w kratkę"). Został wydany tom wierszy Zbigniewa Herberta "Pan Cogito".

W czasie stanu wojennego nastąpił rozkwit liryki patriotycznej. Bardem tych czasów był Jacek Kaczmarski. Jego "Mury" stały się swoistym hymnem narodowym politycznej opozycji. W zbiorze poezji "Raport z oblężonego miasta" (wydanym w drugim obiegu) Zbigniew Herbert dokonał rozrachunku z epoką stalinizmu i sowiecką agresją

Literatura po roku 1989

Po upadku komunizmu zniesiono cenzurę. Zniknął podział na literaturę oficjalną i podziemną. W 1996 r. Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla. W tym samym roku wydano "Dzienniki" Stefana Kisielewskiego.

Literatura obcojęzyczna

Literatura francuska

Jean Paul Sartre (1905-1980) - swoje poglądy określił w rozprawie filozoficznej "Byt i nicość". Inne jego utwory to: zbiór opowiadań "Mur", powieść "Drogi wolności", utwory dramatyczne "Muchy", "Ladacznica z zasadami" oraz autobiografia "Słowa i zbiory".

Albert Camus (1913-1960) - autorem głośnych powieści "Obcy" i "Dżuma". W "Obcym" przedstawił egzystencjalistyczną tezę, że człowiek jest w istocie samotny, gdyż pomiędzy nim a otoczeniem nie ma możliwości porozumienia.

Przeczytaj omówienie powieści Alberta Camusa "Dżuma"

Samuel Beckett (1906-1989) - piszący po francusku Irlandczyk, uhonorowany w 1970 roku Nagrodą Nobla. Postacie w jego sztukach "Czekając na Godota", "Którzy" symbolizują skrajnie pesymistyczny pogląd autora na świat i współczesną cywilizację. Są karykaturalnie odczłowieczone, niezdolne żadnego porozumienia się ani działania. Same sztuki nie mają prawie akcji.

Eugéne Ionesco (1912-1994) - czołowy przedstawiciel dramaturgii awangardowej. Autor sztuk "Łysa śpiewaczka", "Lekcja", "Krzesła".

Literatura Stanów Zjednoczonych

Ernest Hemingway (1899-1961) - był mistrzem dialogu i powściągliwego stylu narracji. Najważniejsza powieść to "Komu bije dzwon". Rozgłos przyniosło mu opowiadanie "Stary człowiek i morze".

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX