Znajdź kurs, studia, szkolenie

Przykładowe prezentacje

  Plan prezentacji "Krzyk jako forma ekspresji i komunikacji w filmie Jerzego Skolimowskiego pt. "Wrzask" na tle wybranych utworów lirycznych Anny Świrszczyńskiej"

  skomentuj (0)

  Plan prezentacji "Rola języka łacińskiego w przekazach staropolskich. Język elitarny czy sztuka makaronizowania?"

  skomentuj (0)

  Łacina w dziejach polskiej wspólnoty komunikatywnej

  skomentuj (0)

  Świat nadprzyrodzony i jego funkcje. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych

  skomentuj (0)

  Ruiny, mogiły, opuszczone zamki - przedstaw funkcje tego motywu w literaturze i sztuce

  skomentuj (0)

  O sztuce pisania listów. Omów przemiany w zakresie stylu i środków językowych miedzy kulturą dawną dowolnie wybranej epoki i współczesną

  skomentuj (0)

  Człowiek w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Światopogląd epoki jako tło uniwersalnej diagnozy ludzkiej kondycji

  skomentuj (0)

  Negatywny bohater, czarny charakter. Na podstawie dzieł literackich z wybranych epok określ sposób i cel ich kreowania

  skomentuj (0)

Polecamy