Określenie problemu

Aneta Gajewska, Monika Winek
08.04.2008 , aktualizacja: 20.08.2009 13:44
A A A
Precyzyjnie określ co jest celem twojej prezentacji

Precyzyjnie określ co jest celem twojej prezentacji

To jeden z najtrudniejszych elementów przygotowania konspektu i wraz ze wzbogacaniem wiedzy w oparciu o zebrany materiał może on ulegać modyfikacji, doprecyzowaniu.
Warto jednak od początku spróbować go zarysować, a powinno to wynikać z próby zrozumienia tematu. W przeciwnym razie można zebrać zły materiał bibliograficzny bądź gromadzić materiał przypadkowy nieważny dla tematu. W zależności od sformułowania tematu, określenie problemu może być jego parafrazą.

Określenie problemu jest:

wskazaniem celu prezentacji

wyznaczeniem zakresu ujęcia zagadnienia

niejednokrotnie wskazaniem możliwych odniesień, obszaru poszukiwań

dostrzeżeniem relacji między zjawiskami ujętymi w temacie

czasami przedstawieniem tezy, którą zechcesz udowodnić

Określenie problemu może mieć postać:

pytania

punktów

tezy

MOŻESZ TO ZROBIĆ DOBRZE TYLKO POD WARUNKIEM PEŁNEGO ZROZUMIENIA TEMATU!

Jak zrozumieć temat?

Zwróć uwagę, czy temat zawiera terminy, które mają ścisłą definicję; musisz wziąć ją pod uwagę i odwołać się do odpowiedniego słownika np.: terminów literackich.

I sposób analizy tematu:

(wyjaśnienie znaczenia terminów i niejasnych słów, doprecyzowanie pojęć, określenie zakresu)Temat: Dokument i parabola jako dwa sposoby mówienia o współczesności. Omów problem na wybranych przykładach literatury XX wieku.Możliwe określenia problemu (poniżej podane są propozycjami, nie wyczerpują możliwych interpretacji):

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX