Znajdź kurs, studia, szkolenie

Matura 2013. Język polski - odpowiedzi, arkusze

ep
07.05.2013 , aktualizacja: 07.05.2013 12:11
A A A Drukuj
Matura z języka polskiego rozpoczęła maturalny maraton. Odpowiedzi do matury 2013 z języka polskiego będzie można znaleźć w serwisie Edulandia.pl po godzinie 13. Matura 2013 potrwa do 28 maja.

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Matura 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogramAby zdać maturę 2013 z języka polskiego, zdający musi uzyskać ponad 30 proc. możliwej do zdobycia liczby punktów z części podstawowej. Na maturze z języka polskiego można korzystać ze słowników poprawnej polszczyzny i ortograficznych, które szkoła musi zapewnić w liczbie co najmniej po jednym z każdego typu na 25 osób zdających.

Matura z języka polskiego - jak wygląda?

Na egzaminie pisemnym z języka polskiego sprawdzane są następujące umiejętności: rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego, odbiór tekstu literackiego oraz tworzenie tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Za napisanie wypracowania zdający może uzyskać 50 punktów. Maksymalny wynik za poprawne rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym wynosi 70 punktów.

"Lalka", "Chłopi", a może "Opowiadania" Borowskiego?

Maturzyści w portalach społecznościowych zastanawiali się, czym w tym roku zaskoczy ich matura próbna z Operonem. Głównym punktem ich zainteresowania była lektura, jaka znajdzie się na maturze próbnej z języka polskiego. Propozycji było wiele: "Lalka", "Przedwiośnie", "Chłopi". Większość osób typowała "Opowiadania" Tadeusza Borowskiego oraz "Lalkę" Bolesława Prusa.

Matura 2013. A jeśli się nie uda...

Majowy egzamin nie decyduje ostatecznie o twojej dalszej karierze. Jeżeli nie uda ci się zaliczyć tylko jednego z obowiązkowych egzaminów (pisemnych lub ustnych), możesz podejść do poprawy egzaminu maturalnego już w sierpniu. Poprawa egzaminu pisemnego odbędzie się 27 sierpnia, a ustne egzaminy poprawkowe pomiędzy 26 a 30 sierpnia.

Matura 2012 - jak było?

W roku 2012 średni wynik osiągnięty przez maturzystów z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 53,54 proc. Najlepiej z egzaminem poradzili sobie uczniowie liceów ogólnokształcących - procent zdanych egzaminów wyniósł 98, najsłabiej zaś uczniowie techników uzupełniających - 76 proc. zdanych egzaminów.

Jak co roku najwięcej problemów maturzystom sprawiło napisanie wypracowania na wybrany temat w związku z tekstem literackim podanym w arkuszu. Podczas pisania wypracowania maturzyści mieli zadbać o poprawny kształt językowy i kompozycyjny swojego tekstu. Mieli do wyboru jeden z dwóch tematów zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pierwszy temat: "Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego" wybrało raptem 10 proc. zdających. Drugi temat "Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach "Lalki" Bolesława Prusa i "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek" zdecydowało się aż 90 proc. zdających. Taka duża różnica w wyborze tematów przez maturzystów wskazuje, że uczniowie chętniej analizują i interpretują utwory prozatorskie. Przy pisaniu wypracowania maturzyści mieli problem ze sformułowaniem podsumowania własnych obserwacji analitycznych, co wymaga umiejętności wnioskowania i syntezowania.

Niepokój budzi rosnąca kolokwializacja języka, a także nieumiejętność formułowania i podsumowywania własnych obserwacji analitycznych. Dlatego też egzaminatorzy apelują o komponowanie uporządkowanych wypowiedzi oraz zachowanie zasad poprawnej pisowni.

Wynik egzaminu maturalnego - jak interpretować?

Prace maturzystów są sprawdzane przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 28 czerwca.

Świadectwo maturalne zawiera informację o procentowym wyniku każdego zdawanego przez ucznia przedmiotu, w tym z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego, obowiązkowego przedmiotu oraz ewentualnie przedmiotów dodatkowych. Przy liczbie znajduje się informacja o zdawanym poziomie, procentowym wyniku z arkuszy podstawowych i rozszerzonych.

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Oferty edukacyjne

Polecamy